Kun taloyhtiö hankkii sähkön pientuotantojärjestelmän kuten aurinkopaneelit, tuotettu sähkö käytetään ensisijaisesti kiinteistösähkön kuten yleisten tilojen, teknisten laitteiden tai valaistuksen tarpeisiin. Paras hyötysuhde kuitenkin saadaan, kun oman järjestelmän tuottamaa energiaa voidaan käyttää myös asuntojen ja liiketilojen hyödyksi samaan tapaan kuin omakotitaloissa. Tällöin aurinkosähköä tuottava järjestelmä voidaan mitoittaa suuremmaksi ja investointikustannukset ovat suhteessa edullisemmat.

Jotta taloyhtiön voimalaitoksen tuottama sähkö vaikuttaa suoraan asukkaiden sähkölaskuun, on taloyhtiön perustettava energiayhteisö. Jos energiayhteisöä ei ole, asukkaiden on maksettava yhtiön tuottamasta sähköstä verot ja siirtomaksut aivan kuten ulkopuoliselta energiayhtiöltä ostetusta sähköstä.

Energiayhteisön perustaminen taloyhtiössä

Taloyhtiö voi perustaa energiayhteisön saman sähköliittymän sisällä oleville käyttöpaikoille eli asunnoille tai liiketiloille, joissa on oma sähkömittari. Yhteisön perustamisesta ja pientuotannon ylijäämän jakoperusteista päätetään yhtiökokouksessa.

Energiayhteisön voi perustaa myös jokin muu taho kuten kauppakeskus tai kampusalue. Edellytys energiayhteisön perustamiselle on, että kiinteistöllä on omaa pientuotantoa ja sen alueella sijaitsee useita käyttöpaikkoja.

Energiayhteisön hyvityslaskenta voidaan toteuttaa kahdella tavalla

Vaikka kyseessä on energiayhteisö, pientuotanto vähentää aina ensin kiinteistömittauksen kulutusta ja se netotetaan kiinteistönmittauksen käyttöpaikan kulutuksen kanssa. Vasta tämän jälkeen ylijäänyt tuotanto jaetaan energiayhteisön jäsenten kesken.

Vaihtoehtoja hyvityslaskentaan on kaksi.

SMA eli käyttöpaikkakohtainen hyvitys

  1. Jos sähköä tuotetaan enemmän kuin kiinteistösähköön kuluu, ylijäävä osuus jaetaan energiayhteisön jäsenille. Ylituotanto jaetaan yhtiökokouksen päättämällä jakosuhteella.
  2. Jos huoneisto ei käytä omaa osuuttaan tuotetusta sähköstä, taloyhtiö myy sen valitsemalleen sähköyhtiölle kiinteistömittauksen kautta.

SMB eli sopimuskohtainen hyvitys

  1. Jos sähköä tuotetaan enemmän kuin kiinteistösähköön kuluu, ylijäävä osuus jaetaan energiayhteisön jäsenille. Jos huoneisto ei käytä omaa osuuttaan ylituotannosta, asukas myy sen valitsemalleen sähkönmyyjälle. Näin ollen jokaisen asukkaan tulee varmistaa, että hänellä on kulutussähkösopimuksen ohella sopimus ylituotannon myymisestä.
  2. Sopimusten voimassaolon valvominen on energiayhteisön vastuulla.

Jos hyvityslaskenta toteutetaan SMB-menetelmän mukaan, asiakaskohtainen hyöty voi jäädä hyvin pieneksi. SMB-menetelmä on myös paljon työläämpi ylläpitää. Sen takia suosittelemme ensisijaisesti hyvityslaskentamallia SMA, jossa yksittäisen asukkaan ei tarvitse tehdä omaa sopimusta.

Energiayhteisön tiedot voit ilmoittaa alla olevalla lomakkeella

Energiayhteisön perustaminen

Energiayhteisön perustaminen

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi
Y-tunnus
Yhteyshenkilö*
Vakuutus energiayhteisön perustamisesta
Ovatko kaikki asunnot mukana energiayhteisössä
Max. tiedoston koko: 78 MB.
Käsittelemme lomakkeella antamiasi henkilötietoja Tampereen Energia Sähköverkon Yleisten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tampereen Energia Sähköverkko Oy voi tarvittaessa selvittää liittymänumeron sekä sähkönkäyttöpaikkojen numerot, kunhan osoitetiedot ovat tarkkoja. Energiayhteisöjen perustamisen toimitusaika on noin kaksi viikkoa.

Lisää tietoa ja linkkejä: