Tampereen Energia Sähköverkko Oy huolehtii sähkönsiirrosta Tampereen alueella. Sähköverkko vastaa jakeluverkon suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä.

Asiakasmäärämme on kasvanut viime vuosina nopeasti, kun vetovoimainen Tampere houkuttelee lisää asukkaita ja yrityksiä. Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen kasvattavat alueella käytettävän sähkön määrää, lisäävät olemassa olevien sähköliittymien korotuksia ja nostavat huipputehoa. Muutosten vuoksi kasvatamme verkkomme kapasiteettia ja saneeraamme jakeluverkkoamme entistäkin paremmaksi.

Sähköverkolla tapahtuu koko ajan: verkko laajenee uusien asuinalueiden myötä, ikääntynyttä verkkoa uudistetaan ja toimitusvarmuutta parannetaan vaihtamalla ilmajohtoverkkoa maakaapeliin. Isoimmat yksittäiset investointimme ovat maakaapelointitöitä pääasiassa Teiskon suunnalla sekä sähköasemien rakentamista, saneerausta ja lisärakentamista. Lähes kaikki investointimme rakennetaan kotimaisin voimin eli olemme suuri paikallinen työllistäjä.

Valvomme sähkönjakelua Tampereella. Käyttökeskuksessamme on päivystys ympäri vuorokauden ja vuoden.

Tämä kaikki on asiantuntijuutemme ydintä, näissä hommissa me olemme hyviä.