Energian tuottamisen ja käyttämisen tavat ovat murroksessa

Fossiiliset energialähteet tulevat korvaantumaan päästöttömällä uusiutuvalla sähköntuotannolla ja -käytöllä. Energian pientuotanto, erityisesti aurinkovoiman hyödyntäminen, tuo energiayhteisöt tärkeäksi osaksi energiajärjestelmän kehitystä ja uudistumista. Energiayhteisöjen synty edistää osaltaan ilmastoystävällisten energiaratkaisujen käyttöönottoa

Mitä energiayhteisö tarkoittaa?

Energiayhteisöt ovat yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhteisesti rakennettua sähköntuotantoa, esim. aurinkopaneelistoa. Taloyhtiö tai muu yhteenliittymä voi perustaa energiayhteisön tuottaakseen ja käyttääkseen tuottamaansa sähköä yhdessä, vaikkapa pihalla olevien sähköautojen lataukseen.

Asiakas, tyypillisesti taloyhtiö, voi perustaa energiayhteisön saman liittymän sisällä oleville käyttöpaikoille. Energiayhteisö perustetaan yhtiökokouksen päätöksellä, jossa sovitaan pientuotannon ylijäämän käyttöpaikkakohtaiset jakoperusteet.

Energiayhteisö voi hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja mahdollistaa vastuullisia energiavalintoja sähkönkäyttäjille, joille se ei aiemmin ole ollut mahdollista. Energiayhteisöt tuovat uusia ratkaisuja ja antavat yhä useammille mahdollisuuden ympäristön kannalta kestävään sähkönkäyttöön.

Sähköntuotannon jakaminen energiayhteisöissä

Kun energiayhteisö rakentaa vaikkapa yhteisen aurinkopaneeliston, sen tuotanto vähentää ensin kiinteistönmittauksen kulutusta. Ylijäämä netotetaan kiinteistönmittauksen käyttöpaikan kulutuksen kanssa.

Kun tuotantoa jää netotuksen jälkeen yli, se hyvitetään liittymän muille käyttöpaikoille asiakkaan ilmoittamalla jakosuhteella. Näin pienennetään asukkaiden omaa sähkölaskua sähköveroineen ja arvonlisäveroineen.

Hyvitysten jälkeenkin mahdollisesti yli jäävä tuotanto myydään kiinteistömittauksen kautta. Energiayhteisöjen laskenta on käyttöpaikkakohtainen. Asukkaan vaihtuessa netotusta jatketaan uuden asiakkaan sopimuksilla. Muutoksesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa meille Tampereen Energia Sähköverkko Oy:llä.

Energiayhteisön perustaminen

Alla olevalla lomakkeella voit perustaa energiayhteisön. Voimme tarvittaessa selvittää liittymänumeron sekä sähkönkäyttöpaikkojen numerot, kunhan osoitetiedot ovat tarkkoja. Energiayhteisöjen perustamisen toimitusaika on n. kaksi viikkoa.

Lomake energiayhteisön perustamiseksi

Energiayhteisön perustaminen

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi
Y-tunnus
Yhteyshenkilö*
Vakuutus energiayhteisön perustamisesta
Ovatko kaikki asunnot mukana energiayhteisössä
Max. tiedoston koko: 78 MB.
Käsittelemme lomakkeella antamiasi henkilötietoja Tampereen Energia Sähköverkon Yleisten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.