Ympäristövastuu

Uskomme, että vihreä siirtymä, yhteiskunnan sähköistyminen ja kaupungistuminen kasvattavat toimialamme kysyntää ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti kaupunkiympäristöissä.

Tämän vuoksi pyrimme vahvistamaan osaamistamme ja tarjontaamme erityisesti uusiutuvaan energiantuotantoon ja sähköiseen liikenteeseen liittyvissä palveluissamme. Pienennämme myös omaa hiilijalanjälkeämme muun muassa jatkamalla tuotantoautokantamme sähköistämistä. Oman toimitilamme katolla on muuta energiankulutustamme säästävä oma aurinkovoimala.

Työturvallisuus ja sosiaalinen vastuu  

Työskentelemme sähkön parissa ja tiedostamme sähkön vaarat. Jokaisella sähkön kanssa työskentelevällä on siihen vaadittava pätevyys. Sähköön liittyvät viat pyrimme korjaamaan nopeasti työturvallisuus huomioiden. Työturvallisuudessa korostamme erityisesti jännitteettömyyden toteamista. Vakavan sähkötapaturman vaaraa ehkäisemme myös rakentamalla verkkoa standardien mukaisesti. Vikakohteiden ja -tilanteiden vähentämiseksi huolehdimme jakeluverkon kunnosta huolto- ja saneerausohjelmien mukaisesti sekä huomioimalla verkon ikääntymisestä tulevat korjaustarpeet jo yleissuunnittelussa.

Taloudellinen vastuu

Tampereen Sähköverkolla on merkittävän energiantoimijan rooli yhteiskunnassa ja etenkin Tampereen alueella paikallisesti. Toiminnallamme on monenlaisia epäsuoria taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja osana Tampereen Energia -konsernia olemme tärkeä paikallinen veronmaksaja ja työllistäjä.

Vastuullisuusraportit

Tutustu Tampereen Energia -konsernin vastuullisuusraportteihin

Lisätietoja vastuullisuusteoistamme löytyy Tampereen Energia -konsernin vastuullisuusraportista.