Liittymismaksut vyöhykkeittäin

Vyöhyke 1

Vyöhyke 1.1

Vyöhyke 2

Vyöhyke 3

Vyöhyke 4

Tarkemmat tiedot vyöhykkeistä

Vyöhyke 1

Vyöhykkeeseen V1 kuuluvat taajamien asemakaava-alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat kiinteistöt. Lisäksi tähän vyöhykkeeseen kuuluvat kiinteistöt, joiden etäisyys on enintään 50 metriä sähkön jakelumuuntamolta. Vyöhykkeeseen V1 eivät kuulu yleiskaava-, ranta-asemakaava-, vanhat rantakaava-alueet eivätkä yleiset alueet.

LiittymisluokkaPääsulake, AHinta € ALV 0 %Hinta € ALV 24 %
L0253 x 2515931975,32
L0353 x 3517882217,12
L0503 x 5021792701,96
L0633 x 6325183122,32
L0803 x 8046695789,56
L1003 x 10051906435,60
L1253 x 12558417242,84
L1603 x 16075319338,44
L2003 x 200863910712,36
L2502 x (3 x 125)1052613052,24
L3202 x (3 x 160)1361216878,88
L4002 x (3 x 200)1594019765,60
L5003 x (3 x 160)2264828083,52
L6303 x (3 x 200)2651332876,12
L7503 x (3 x 250)2987237041,28
L10005 x (3 x 200)3884448166,56

Vyöhyke 1.1 Yleiset alueet

Vyöhykkeeseen V1.1 kuuluvat V1-alueen kiinteistöt yleisillä alueilla, kuten kaduilla, puistoissa tms.

LiittymisluokkaPääsulake, AHinta € ALV 0 %Hinta € ALV 24 %
L0253 x 2527403397,60
L0353 x 3530173741,08
L0503 x 5034324255,68
L0633 x 6337934703,32

Vyöhyke 2

Vyöhykkeeseen V2 kuuluvat kiinteistöt, joiden suoraan mitattu etäisyys on 51 – 400 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3×63 A. Ota yhteyttä tätä suuremmissa liittymäluokissa Liittymäpalveluumme.

LiittymisluokkaPääsulake, AHinta € ALV 0 %Hinta € ALV 24 %
L0253 x 2524723065,28
L0353 x 3526923338,08
L0503 x 5033904203,60
L0633 x 6339944952,56

Vyöhyke 3

Vyöhykkeeseen V3 kuuluvat kiinteistöt, joiden suoraan mitattu etäisyys on 401-600 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3×63 A. Ota yhteyttä tätä suuremmissa liittymäluokissa Liittymäpalveluumme.

LiittymisluokkaPääsulake, AHinta € ALV 0 %Hinta € ALV 24 %
L0253 x 2528383519,12
L0353 x 3530603794,40
L0503 x 5038004712,00
L0633 x 6340605034,40

Vyöhyke 4

Vyöhykkeeseen V4 kuuluvat kiinteistöt, joiden suoraan mitattu etäisyys on 601-800 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3×63 A. Ota yhteyttä tätä suuremmissa liittymäluokissa Liittymäpalveluumme. Käytettävä liittymiskaapeli on oltava vähintään AX35.

LiittymisluokkaPääsulake, AHinta € ALV 0 %Hinta € ALV 24 %
L0253 x 2537844692,16
L0353 x 3540805059,20
L0503 x 5053206596,80
L0633 x 6356847048,16

Keskijänniteliittymät

Keskijänniteliittymä on sopivin vaihtoehto, jos sähkönkäyttösi on suurta. Tällöin sinulla tulee olla oma muuntamo ja käytönjohtaja. Keskijänniteliittymän hinnoittelu muodostuu verkon rakentamiskustannuksista ja kapasiteettivarausmaksusta.

Liittymismaksu muodostuu seuraavan kaavan mukaisesti:

LKJ1 ja 2 = a + b x P

a = tapauskohtaisesti määräytyvät liittymän välittömät liittämis- ja rakentamiskustannukset (€)

b = kapasiteettivarausmaksu (tehomaksu €/kVA), jonka hinta on 20 €/kVA (alv 0 %), 24,80 €/kVA (alv 24 %)

P = tilausteho (kVA): liittymissopimuksessa sovittu tilausteho, jota ei saa ylittää ja joka voidaan luotettavasti todentaa käytön aikana esim. mittaamalla ja tarvittaessa rajoittaa esim. hälytystiedolla tai katkaisija-asettelulla

Liittymä liitetään olemassa olevaan keskijänniteverkkoon yleensä kahdella johdolla siten, että verkko on ns. rengasmainen.

Tonttiosuuden tai vastaavan alueen ja rakennuksen johtoreittien rakentamisen sekä kahden oikosulkuilmaisimilla varustetun kuormaerotinkentän hankinnasta ja kustannuksista vastaa liittyjä. Keskijännitekojeiston nimellisarvot ovat 24 kV/630 A/16 kA.

LKJ2-luokassa verkon rakenne, liittämistapa  ja  johtimen  poikkipinta-ala  valitaan  tapauskohtaisesti jakeluverkon edellytykset huomioiden. Luokassa LKJ2 voidaan edellyttää liittämiskohdasta lähtien erillistä 20 kV:n liittyjän vastuulla olevaa liittymisjohtoa.

Keskijännitteellä tilaustehon suurentamisesta peritään hinnaston mukainen tehomaksu lisätehon osalta sekä muutostyön aiheuttamat kustannukset voimassa olevan hinnaston mukaan. Tilaustehoa pienennettäessä maksettua liittymismaksua ei palauteta.

Suurjänniteliittymä (110 kV)

Liittymän rakentaminen ja liittymismaksu määritetään aina tapauskohtaisesti. 

Liittymismaksu muodostuu verkon rakentamiskustannuksista ja kapasiteettivarausmaksusta, jonka hinta on 5,1 €/kVA, alv 0 %, 6,32 €/kVA, sis.alv 24 %

LSJ1 = a + b x P


a = liittymän välittömät liittämis- ja rakennuskustannukset (€). Suuruus määräytyy tapauskohtaisesti aiheutuvista kustannuksista

b = kapasiteettivarausmaksu (tehomaksu €/kVA). Maksun suuruus määritellään hinnoittelumenetelmässä

P = tilausteho (kVA) l. liittymissopimuksessa sovittu tilausteho, jota ei saa ylittää ja joka voidaan luotettavasti todentaa käytön aikana mm. mittaus ja tarvittaessa rajoittaa esim. hälytystiedolla, katkaisija-asettelulla.

Pääsääntöisesti 110 kV -liittymän liittämiskohta on 110 kV -sähköasema. Liittäminen saattaa edellyttää olemassa olevan 110 kV:n verkon vahvistamista tai kokonaan uuden 110 kV:n verkkoyhteyden ja/tai sähköaseman rakentamista. Liittymän osalta noudatetaan alueverkon liittämisen ehtoja. Liittyjää varten rakennettavat verkonosat laskutetaan arvonlisäverollisena. Liittymisjohto on liittämiskohdan ja liittyjän käyttöpaikan välinen johto eikä se sisälly liittymismaksuun.

Lisätietoja liittymismaksuista

Maksujen palautuskelpoisuus

Arvonlisäverolliset liittymismaksut sekä ennen 1.6.1995 tehtyjen liittymissopimusten liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia maksuja. Palautuskelpoisia ovat 1.6.1995 jälkeen tehtyjen liittymissopimusten verottomat liittymismaksut liittymisehdoissa määritellyillä erillä vähennettynä. Liittymissopimus on siirtokelpoinen liittymisehdoissa kirjatuin rajoituksin.

Liittymän muutokset

Liittymisjännitettä muutettaessa asiakkaan tulee tehdä uusi liittymissopimus ja irtisanoa olemassa oleva liittymissopimus. Irtisanottu liittymä puretaan sopimuksen mukaisin ehdoin.

Mikäli liittymä irtisanotaan ja myöhemmin samalle kiinteistölle (sähkönkäyttöpaikalle) otetaan uusi liittymä, on liittymismaksu vähintään irtisanotun liittymismaksun suuruinen. Poikkeuksen tästä muodostavat tapaukset, joissa kaavan tms. johdosta alueen rakennuskanta ja sähköverkko puretaan ja alue rakennetaan pääosin uudestaan. Liittymissopimuksissa noudatetaan alan yleisiä voimassa olevia liittymisen ehtoja.

Lisäliittymismaksun määräytyminen

Liittymisluokkaa korotettaessa lisäliittymismaksu saadaan, kun vähennetään uuden liittymän liittymismaksusta aiemmin maksettu liittymismaksu

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä liittymäpalveluumme

Alla olevalla lomakkeella voi ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköliittymien asiantuntijoihin, mikäli liittymäasioista on kysyttävää.

Yhteydenotto: sähköliittymät ja mittarointi

Yhteydenotto: sähköliittymät ja mittarointi

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Yhteystiedot*
Katuosoite
Asiakasnumero
Puhelin
Sähköposti
Käsittelemme lomakkeella antamiasi henkilötietoja Tampereen Energia Sähköverkon Yleisten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.