Sähkön tuotanto- ja käyttötapojen muutokset vaativat älykästä ja toimintavarmaa sähköverkkoa

Tampereen alueella sähkön kokonaiskulutus ja huipputeho ovat pysyneet melko tasaisina viimeisen 15 vuoden aikana. Käyttäjiä on tullut lisää, mutta samalla energiatehokkuuden parantuminen ja teollisuuden sähkön käytön vähentyminen ovat tasoittaneet tilannetta. Ilmaston lämpeneminen ja sen estämiseen liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin tuomassa tähän muutosta.

Hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet perustuvat monelta osin sähkön käytön lisäämiseen niin liikkumisessa, lämmityksessä kuin teollisuudessakin. Ensimmäisiä merkkejä tästä muutoksesta on jo nähtävissä. Sähköisen liikenteen osuus lisääntyy niin yksityisautoilussa, kuin Tampereen alueella myös raitioliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä.

Energiamurros on alkanut

Myös monet lämmitysratkaisut perustuvat myös sähköön. Lämpöpumput vähentävät sähkönkäyttöä jos niillä korvataan suoraa sähkölämmitystä, mutta esimerkiksi öljylämmitystä korvattaessa ne lisäävät sähkönkäyttöä.

Edellä kuvatusta energiakäytön muuttumisesta puhutaan energiamurroksena. Energiamurroksesta on luotu erilaisia ennusteita ja tiekarttoja. On ennustettu minkälaisia muutoksia murros aiheuttaa siirretyn sähkön määrään ja nk. huipputehoon. Ennustamiseen liittyy kuitenkin aina epävarmuuksia. Nykyisessä, nopeasti muuttuvassa tilanteessa ennusteet myös vanhenevat nopeasti. Sähköverkon kannalta on merkitystä kasvaako sähkön käyttö 10, 20 vai 30 prosenttia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vielä suurempi merkitys on huipputeholla, eli suurimmalla hetkellisellä teholla, joka määrää verkon mitoituksen. Huipputehon asettamiin vaatimuksiin vaikuttavat erityisesti tulevaisuuden lämmitysratkaisut.

Varaudumme sähkön käytön kasvulle

Huippujen tasaamiseen voidaan vaikuttaa ihmisten omilla valinnoilla. Esimerkiksi älykkäillä latausjärjestelmillä on mahdollista ajoittaa ajoneuvojen lataus yöaikaan, jolloin päivän huipputeho ei kasva. Tämä vähentää tarpeita verkon vahvistamiseksi tai ylipäätänsä mahdollistaa energiamurroksen ilman, että suurta osaa verkosta pitäisi rakentaa uudelleen.

Yksittäisen verkkoyhtiön pitää jatkossakin varmistaa, että tarvittava määrä sähköä pystytään siirtämään asiakkaille. Verkkoalueellamme tämä tarkoittaa varautumista sähkön käytön kasvuun.

Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Suomessa on lähes 80 sähköverkkoyhtiötä, jotka kaikki ovat toimittaneet vuodesta 2014 lähtien kehittämissuunnitelmansa Energiavirastolle. Kehittämissuunnitelmassa kerromme, kuinka tamperelaista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy luotettavana ja turvallisena sekä auttaa sinua ja muita asiakkaitamme ja yhteiskuntaa pitämään pyörät pyörimässä halki energiamurroksen ja arjen vaatimusten.

Näin parannamme verkkoamme