Jos aurinkopaneelijärjestelmäsi tuottaa sähköä enemmän kuin itse tarvitset, voit siirtää ylimääräisen energian sähköverkkoon. Ennen kuin tuottamasi sähkö näkyy kukkarossasi, on kuitenkin huomioitava muutama seikka.

Ilmoita aurinkopaneeleistasi alueesi sähköverkkoyhtiölle

Ennen kuin omien laitteiden tuotanto otetaan käyttöön, tulee siitä ilmoittaa alueesi sähköverkkoyhtiölle. Verkkoyhtiö tekee tarvittavat kirjaukset muun muassa verkkotietojärjestelmään sekä omiin tilastoihinsa. Näin verkkoyhtiöllä on kokonaiskuva siitä, mistä kaikkialta sähköä jakeluverkkoon voi tulla ja minkä tehoisia laitteita verkkoon on liitetty. Tampereen Energia Sähköverkolle voit tehdä ilmoituksen täällä

Sen lisäksi, että pientuotannosta ilmoitetaan verkkoyhtiölle, pientuotannosta on tehtävä sopimus sähkönmyyjän kanssa.

Noudata liittämisessä sähkötyöturvallisuusohjeita

Kun ilmoitus on tehty, on aika liittää tuotantolaitteet eli aurinkopaneelit verkkoon. Aurinkopaneelien sähkö muutetaan verkkosähköksi invertterin avulla, mutta liittämisessä on huomioitava sähkötyöturvallisuus. Liitos on näin ollen toteutettava siten, että paneelit voidaan erottaa verkosta jännitteettömäksi esimerkiksi silloin, kun sähköverkkoa uusitaan, muutetaan tai korjataan.

Yleisin harhaluulo on, että invertteri yksin riittää sähkötyöturvallisuuden takaamiseen. Näin ei kuitenkaan ole, sillä se erottaa työkohteen verkosta yleensä elektronisilla komponenteilla eli puolijohteen avulla. Työturvallisuuden kannalta puolijohde ei ole riittävä, sillä erotus on tehtävä galvaanisesti. Galvaaninen erotus tarkoittaa käytännössä selkeää ja tarpeeksi suurta avausväliä, jonka väliaineena on riittävä ilmaväli. Sen toteuttaminen on helpointa turvakytkimellä. Turvakytkimen vahvuus on myös se, että se on mahdollista lukita auki asentoon. Lukituksen ansiosta kukaan ei voi vahingossakaan palauttaa sähköjä työkohteeseen kesken työnteon.

Turvakytkin tulee sijoittaa niin, että se on aina esteettömästi verkkoyhtiön käytettävissä. Joissain tapauksissa myös sähköliittymän pääkeskuksen pääkytkin voi toimia turvakytkimenä, jos se täyttää turvakytkimen edellytykset. Edellytykset täyttyvät muun muassa silloin, kun pääkeskus on asennettu ulos rakennuksen seinälle ja sen luo pääsee vaivattomasti.

Tampereen Energia Sähköverkko on netottanut sähkön pientuotantoa 1.9.2021 alkaen

Tuotannon netotus otettiin käyttöön jo 1.9.2021, kun se mahdollistettiin Valtioneuvoston asetuksella. Aiemmin se ei ollut sallittua.

Tarkemman kuvauksen netotuslaskennasta, sen toiminnasta, oman tuotannon käyttämisestä, mittaamisesta ja hyvitysten myöntämisestä löydät verkkosivuiltamme. Netotettuja tuotanto- ja kulutussarjoja voit tarkastella Sähköverkon Sähkis-palvelussa