Sähköliittymän siirto uudelle omistajalle

Jos olet ostanut omakotitalon, jossa on olemassa oleva sähköliittymä, muista siirtää liittymäsopimus kaupanteon yhteydessä sinun nimiisi.

Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti. Kiinteistön kauppa- tai luovutuskirjassa on oltava erillinen maininta sähköliittymän siirtymisestä. Vastaavasti myyntitilanteessa tee siirto ostajalle. Sopimusta ei voi siirtää, jos jakeluverkon haltijalla on siirtäjältä kyseessä olevaa sähkönkäyttöpaikkaa koskevaan liittymissopimukseen, sähköntoimitussopimukseen tai sähköverkkosopimukseen perustuvia saatavia, ellei uusi liittyjä ota niitä nimenomaan vastattavakseen.

Liittymissopimuksen siirto