Yleistietolomake ja pientuotannon ilmoituslomake

Kytkentä- ja mittaritilauslomake (yleistietolomake)
Pientuotannon ilmoituslomake

Yleisiä ohjeita

Sähköliittymän tilaaminen kannattaa ottaa asiakkaan kanssa puheeksi mahdollisimman varhain, jotta projektin aikataulu ei jää ainakaan sähkön liittymissopimuksesta kiinni.

Rakennus- ja sähkösuunnitelmaa tehtäessä on huomioitava mm. liittymisjohdon mitoitus ja liittämiskohta. Suunnitelmat on toimitettava ajoissa kommentoitavaksi sähköpostitse: sahkoliittyma@tampereensahkoverkko.fi

Kaava-alueelle rakennettavien omakotitalojen sähkösuunnitelmia ei tarvitse toimittaa etukäteen.

Rakennusliikkeet voivat tilata rakennustyömaille erillisen tilapäisen liittymän liittymätilauslomakkeella

Sähköurakoitsija huolehtii siitä, että sähkölaitteisto on määräysten mukaisesti tehty ja kytkettävissä sähköverkkoon. Ennen kytkentäajankohtaa sopimusurakoitsijamme ottaa yhteyttä sopiakseen liittymistyön toteutuksesta.

Ennen kuin kaivat, selvitä sähkökaapeleiden sijainti

Sähkökaapelin katkaisemalla vahingossa voit aiheuttaa huomattavia vahinkoja. Ennen kuin kaivat tai kaivautat, ota selvää kaapeleista. Kaapelin katkaisu on vaarallista – ja korjaustyöt kalliita.

Hanki kaivualueesi sijaintikartta, joista selviää alueemme kaapeleiden sijainti. Kaivutyötä aloitettaessa on aina myös tutustuttava kaivutyöohjeeseen. Kaivutyöstä vastaava henkilö vastaa korjauskustannuksista kaapelivaurion sattuessa.