Tältä sivulta löydät palveluidemme voimassaolevat hinnat.

Palveluhinnastomme

Hinta €
ALV 0 %
Hinta €
ALV 24 %
Sähköjen päällekytkentä
Arkisin klo 8-16, tilattu viimeistään edeltävänä arkipäivänä 14.300 €0 €
Saman päivän aikana tai työajan ulkopuolella130 €161,20 €
Päivystyskäynti asiakkaan luona *200 €248 €
 Siirtotuotteen tai mittaustavan vaihto
Kun edellisestä vaihdosta on yli vuosi0 €0 €
Kun edellisestä vaihdosta on alle vuosi25 €31 €
Liittymän ylläpitomaksut
Ylläpitomaksu (25-63A)3,21 €/kk3,98 €/kk
Ylläpitomaksu (80A tai suurempi)20,75 €/kk25,73 €/kk
Liittymän purkaminen
Liittymän purkamisen hallinnointimaksu
Purkukustannukset veloitetaan erikseen tapauskohtaisesti.
200 €248 €
Liittymisjohdon tai pääkeskuksen muutos
Liittymisjohdon tai pääkeskuksen muutostyön aiheuttama palvelumaksu. Mittarin asennusmaksut veloitetaan erikseen.
25-63A AXMK 4 x 25S235 €291,40 €
80-250A AXMK 4 x 95S – AXMK 4 x 185S530 €657,20 €
320-630A 2 x (AXMK 4 x 185S) tai 2 x (AXMK 4 x 300S)740 €917,60 €
750A 3 x (AXMK 4 x 300S)1155 €1432,20 €
1000A 4 x (AXMK 4 x 300S)1415 €1754,60 €
Toimituslisä
Toimitusaikamme liittymän kytkemiselle, muuttamiselle ja purkamiselle on vähintään 2 viikkoa tai 10 työpäivää.
Nopeasta toimituksen toimituslisä
150 €186 €
Ylimääräinen asiakaskäynti200 €248 €
Sähkölaskujen viivästymisen maksut*
Maksukehotus5 €5 €
Perintäkäyntimaksu45 €55,80 €
Sähkön katkaisu80 €
Sähkön katkaisu sähkönmyyjän pyynnöstä80 €99,20 €
Mittaukseen liittyvät maksut
Mittareiden asennus, suora mittaus0 €0 €
Mittareiden asennus, epäsuora mittaus (virtamuuntajamittaus)0 €0 €
Mittarin tarkistus asiakkaan pyynnöstä, sisältää mittarin vaihdon, suora mittaus110 €136,40 €
Mittarin tarkistus asiakkaan pyynnöstä, sisältää mittarin vaihdon, epäsuora mittaus (virtamuuntajamittaus)260 €322,40 €
Lisäksi laskutetaan tarkistusmaksu, jos mittaus toimii sähköntoimitusehtojen mukaisesti.
Mittarin vaihto, poisto tai siirto66 €81,84 €
Mittauspulssijohdon kytkentä tai irrotus80 €/kpl99,20 €/kpl
Mittauspulssin ylläpito4 €/pulssi/kk4,96 €/pulssi/kk
Muut palvelut
Sinetöinti ym. lyhytkestoiset työt45 €55,80 €
Asiakkaan omistaman tuntikeruulaitteen luenta5 €/sarja/kk6,20 €/sarja/kk
Laskukopio3,63 €4,50 €
Maksuajan siirto3,63 €4,50 €
Asiantuntijapalvelut ja käyttöpaikkaa koskevat selvitykset, klo 8-1680 €/h99,20 €/h
Asennustyö, klo 8-1653 €/h65,72 €/h
Ylityöt ja hälytyskorvaukset laskutetaan noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti

*Palvelut koskevat tilannetta, jossa ei ole sovittu edelleen laskutuksesta sähkönmyyjän nimissä.
POIKKEUKSET EDELLEEN LASKUTUS -TILANTEISSA
Sähkölaskun maksun viivästymistilanteissa myöhästyneen maksun perimisestä vastaa sähkönmyyjä. Laskukopio veloitetaan sähkönmyyjän hinnaston mukaisesti ja tulee pyytää edelleen laskutus -tilanteissa sähkönmyyjältä.