Uuden sähkömittarin ansiosta voit tarkastella sähkönkulutusta, kehittää energiatehokkuuttasi ja säästää sähkölaskussa. Sähkön kulutustiedot saat näkyviin Sähkis-palveluumme tuttuun tapaan. Uusissa sähkömittareissa oleva kotiautomaatioliitäntä eli HAN-portti mahdollistaa esimerkiksi sähköauton latausjärjestelmän kytkemisen älypuhelimeen. Sähkömittarinvaihto koskee pääosin vanhoja sähkömittareita, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Sähkömittarin avulla sähköviat tulevat aiempaa helpommin esiin. Sähkömittari paljastaa automaattisesti vaurioituneessa sähköverkossa esiintyvät vaaralliset nollaviat.

Lisää tietoa sähkömittareiden vaihtamisen aikataulusta

Mittarien vaihto alkaa kesäkuussa 2024. Ensimmäisen vuoden aikana uusimme niistä ensimmäiset 30 000 kpl. Saat hyvissä ajoin tietoa postitse tai tekstiviestillä, kun mittarinvaihto on kohdallasi ajankohtainen.

Mittarinvaihto ei maksa sinulle mitään. Uusi mittari ei myöskään vaikuta laskutukseen.

Mittarinvaihdot suorittaa yhteistyökumppanimme Eltel Networks Oy ja mittarit toimittaa Aidon Oy.

Mitä minun pitää tietää sähkömittarin vaihdosta?

1

Koska sähkömittarini vaihdetaan?

Saat sähkömittarin vaihtoajan automaattisesti postitse tai tekstiviestillä noin kuukausi ennen vaihtoajankohtaa. Jos aika ei sovi sinulle, voit varata uuden ajan kirjeessä olevan ohjeen mukaan. Asennustyö kestää 10-15 minuuttia. Sähkömittarin vaihtamisen suorittaa yhteistyökumppanimme Eltel Networks Oy. Sähkömittarit toimittaa Aidon Oy. 

Sähkömittarin vaihtaminen ei maksa sinulle mitään. Uusi sähkömittari ei vaikuta laskutukseen.

2

Miten minun pitää valmistautua sähkömittarin vaihtoon?  

Kerrostaloissa ja rivitaloissa vaihto tehdään taloyhtiön teknisessä tilassa, ei asunnoissa. Taloyhtiön tai isännöitsijän ei tarvitse erikseen päästää sähkömittarinasentajaa tekniseen tilaan, sillä heillä on sinne pääsy.   

Omakotitalossa asukas saa sähkömittarinvaihdon ajankohdasta viestin postitse.

3

Mitä hyötyä uudesta sähkömittarista on? 

Pystyt seuraamaan aiempaa tarkemmin sähkönkulutustasi Sähkiksessä. Uusi sähkömittari kannustaa energiansäästöön, sillä se mahdollistaa sähkönkulutuksen seuraamisen aiempaa monipuolisemmin. Näet jo saman vuorokauden aikana, paljonko esimerkiksi sähköauton lataaminen tai ilmalämpöpumpun sulkeminen vaikuttaa sähkönkulutukseen. 

4

Mikä on sähkömittarissa oleva HAN-portti?

HAN-portti (Home Automation Network) mahdollistaa esimerkiksi sähköauton latausjärjestelmän kytkemisen älypuhelimeen. HAN-portin avulla pystyt halutessasi seuraamaan täysin reaaliaikaisesti omaa sähkönkulutustasi.

Monipuolinen HAN-portti

Uusi sähkömittarisi vakiovarusteena tulee kotiautomaatioliitäntä eli HAN-portti.

HAN-portti mahdollistaa, että asiakas voi itse käyttää ja lukea sähkömittarin tietoja esimerkiksi sähköautonsa latausjärjestelmästä. HAN-portti muistuttaa ulkonäöltään verkkopistoketta ja se löytyy uuden sähkömittarin oikeasta reunasta. HAN-portti ei toimi automaattisesti, vaan se vaatii erillisen aktivoinnin. HAN-portti näkyy kuvassa etusormen lähellä.

Nopeampi kulutustietojen seuranta

Uusissa älymittareissa kulutustiedot ovat aiempaa reaaliaikaisemmin saatavissa, sillä niitä mitataan 15 minuutin välein ja kulutustiedot päivittyvät useita kertoja vuorokaudessa Sähkis-palveluun.

Uusi sähkömittari kannustaa energiansäästöön, koska voit seurata omien toimenpiteidesi vaikutusta selvästi aiempaa nopeammin. Voit nähdä jo saman vuorokauden aikana, paljonko esimerkiksi sähköauton lataaminen tai ilmalämpöpumpun sulkeminen vaikuttaa sähkönkulutukseen.

Älykkäät sähkön käytön ohjaukset

Uuden sähkömittarin kahden kuormanohjausreleen ansiosta voit ohjata osan sähkökuormista uudella tavalla. Toinen rele voi esimerkiksi ohjata lämminvesivaraajaa ja toinen sähköauton latausta tai sähkölämmitystä.

Järjestelmän avulla voit jatkossa itse valita sopivat ohjausajat tai antaa ohjauksen sähkönmyyntiyhtiön hoidettavaksi nykyisen yö/päivä-ohjauksen sijaan. Se mahdollistaa myös mm. pörssisähkön hinnan perusteella tapahtuvat kuormanohjaukset siten, että pystyt hyödyntämään halvimmat tunnit.

Sähkömittari paljastaa vaaralliset nollaviat

Sähkömittarin avulla sähköviat tulevat aiempaa helpommin esiin. Sähkömittari paljastaa automaattisesti vaurioituneessa sähköverkossa esiintyvät vaaralliset nollaviat. Nollavika voi rikkoa kodin sähkölaitteita, aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, jos sähkövirta purkautuu rakennuksen rakenteissa.

Valvomme sähköverkkoa ympäri vuorokauden. Vikatilassa saamme automaattihälytyksen mahdollisista poikkeamista. Jos kotona tulee nollavika, sähkömittari hälyttää käyttökeskukseemme. Kun käyttökeskus saa hälytyksen, soitamme asiakkaalle.

Heräsikö kysymyksiä?

Nostaako sähkömittareiden vaihto asiakkaiden sähköverkon palveluhintoja?

Sähkömittarinvaihto on asiakkaillemme maksuton. Sähkönkulutuksen mittausuudistus on osa normaalia verkon ja palveluiden kehitystyötä, eikä sähkömittareiden vaihto vaikuta verkkopalvelumaksuihin.

Mitä hyötyä sähkömittarin vaihdosta on minulle?

Uuden sähkömittarin ansiosta voit tarkastella sähkönkulutusta, kehittää energiatehokkuuttasi ja säästää sähkölaskussa. Uusissa sähkömittareissa oleva kotiautomaatioliitäntä eli HAN-portti mahdollistaa esimerkiksi sähköauton latausjärjestelmän kytkemisen älypuhelimeen.

  • Uusien älymittareiden mittausjakso on 15 minuuttia ja sähkön kulutustiedot päivittyvät useita kertoja vuorokaudessa Sähkis-palveluun.
  • Mittarissa on HAN eli kotiautomaatoiliitäntä, joka  on reaaliaikainen ulostulo sähkömittarin mittaustiedolle.  Porttiin voi kytkeä esimerkiksi lähettimen, joka lähettää älypuhelimeen reaaliaikaisen kulutustiedon tai porttiin voi kytkeä ohjauksen älykkään sähköauton latausjärjestelmään.
  • Uuden sähkömittarin avulla voit jakaa sähkönkäyttöäsi vaikkapa lämminvesivaraajan ja sähköauton lämmityksen välillä.
Miksi sähkömittarit vaihdetaan?

Vaihdettavat mittarit ovat pääosin yli 15 vuotta vanhoja ja suunnitellun käyttöikänsä päässä.

Uusilla mittareilla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia seurata omaa sähkönkulutustaan sekä muuttamaan sähkönkäyttötottumuksiaan. Nykyiset mittarit eivät myöskään täytä niitä virallisia ominaisuuksia, joita mittareiden tulee täyttää jatkossa.

Miten valmistaudun sähkömittarin vaihtoon?

Kerrostalossa sähkömittarinvaihto tehdään taloyhtiön teknisessä tilassa, ei asunnoissa.  Lähetämme asiasta myös etukäteen tiedotteen kotiosoitteeseesi.

Mikäli sähkömittari sijaitsee sisällä tai muuten sellaisessa paikassa, että mittarin luokse ei päästä, olemme sinuun yhteydessä vaihtoajan sopimiseksi. Varmistathan ennen asennusta, että asentajalla on vapaa ja turvallinen pääsy mittarille.

Kauanko yhden sähkömittarin vaihto kestää?

Asennustyö asiakkaan luona kestää noin 10-15 minuuttia. Kerrostalokohteissa yhden huoneiston osalta vaihtoaika voi olla lyhyempi.

Tuleeko sähkömittarinvaihdosta sähkökatko?
Sähkömittarinvaihdosta tulee noin 10-15 minuutin mittainen katko, joka saattaa näkyä asunnossa hetkellisenä valojen sammumisena.
Saat tiedon mittarinvaihdon ajankohdasta ennakkoon.
Mistä tiedän, vaihdetaanko minun sähkömittarini?

Sähkömittarinvaihto koskee pääosin yli 15 vuotta vanhoja sähkömittareita, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Emme vaihda vuosien  2019-2023 välillä asennettuja sähkömittareita. Niillä on samat ominaisuudet kuin uusilla mittareilla.

Noin 40 000 sähkömittaria on sellaisia, joita ei vaihdeta tässä yhteydessä.

Mistä tiedän, että sähkömittarin asentaja on oikealla asialla?

Sähkömittarin vaihtamisen suorittaa yhteistyökumppanimme Eltel Networks Oy. Hänellä on tunnistettava työasu päällään, ja hän esittää tullessaan kuvallisen henkilökortin.

Voinko saada uuden sähkömittarin heti?

Sähkömittari tullaan vaihtamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti. Valitettavasti emme voi vaihtaa  sähkömittaria aikaisemmin.

Miten saan sähkönmittarin vaihdosta tietoa?

Sähkömittarien vaihtaminen alkaa toukokuussa 2024. Saat sähkömittarin vaihtoajan automaattisesti postitse noin kuukausi ennen vaihtoajankohtaa. Jos aika ei sovi sinulle, voit varata uuden ajan kirjeessä olevan ohjeen mukaan.

Ajankohtaista lisätietoa saat verkkosivuiltamme sekä sosiaalisen median kanavistamme.

Mikä on HAN-portti?

HAN-portti eli kotiautomaatioliitäntä  mahdollistaa reaaliaikaisen ulostulon sähkömittarin mittaustiedolle. HAN-portti mahdollistaa esimerkiksi sähköauton latausjärjestelmän kytkemisen älypuhelimeen. HAN-portin avulla pystyt halutessasi seuraamaan täysin reaaliaikaisesti omaa sähkönkulutustasi. HAN-portti kytketään erikseen. Voit tilata aktivoinnin alla olevalla lomakkeelta.

Mittarilla on RJ12-liitinpaikka, johon asiakas voi kytkeä oman laitteensa.

 

Mitä tietoja HAN-portista on saatavilla?

HAN-portti antaa ulos ASCII-muotoista tietoa. Mittaustietoina tulee mittarin kumulatiiviset energiat pätö- ja loisenergioille, hetkellinen pätö- ja loisteho,  vaihekohtaiset pätö- ja loistehotiedot sekä vaihekohtaiset jännite- ja virtatiedot.

Tarkemmin rajapinta on kuvattu SESKO:n suosituksessa SK 13-1:2022 (pdf)

Miten voin aktivoida uuden sähkömittarini HAN-portin käyttööni?

Sähkömittarin HAN-portti ei ole käytössä asennushetkellä. HAN-portti voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa.  Käyttöönotto on sinulle ilmainen.

Voit pyytää sähkömittarin HAN-portin käyttöönottoa tältä sivulta löytyvällä lomakkeella

 

Miten taloyhtiö voi varautua sähkömittarin vaihtoon?

Taloyhtiön ei tarvitse tehdä mitään sähkömittarin vaihtoon liittyen. Saat mittarinvaihdon ajankohdan postitse.  Kuitenkin on hyvä varmistaa, että kiinteistön seinässä tai muussa vastaavassa paikassa on KTL1E-avainsäilö ja siellä ajantasainen teknisen tilan avain. Lisäksi on hyvä varmistaa, että sähkökeskuksen valaistus on kunnossa, eikä tilassa säilytetä sinne kuulumattomia tavaroita.

Lue lisää: ohjeet avainsäilöistä.

Mikä on KTL1E-avain?

KTL1E on Yrityssuojeluyhdistys ry:n ylläpitämä valtakunnallinen järjestelmä. KTL1E-avainjärjestelmä varmistaa teleliikenneoperaattoreiden sekä energia- ja vesihuollon omatoimisen sisäänpääsyn kiinteistöihin ja nopeat huoltotyöt. Avaimena järjestelmässä on uusi Abloy Protec2 Cliq, joka mahdollistaa kulkuoikeuksien hallinnoinnin sähköisesti. Tyypillisesti avainjärjestelmä koskee yritys- ja taloyhtiökiinteistöjä.  Lisätietoa.