Kesän aikana Länsi-Tampereella, Myllypuronkadun, Ikurinpuiston ja Ikurinkadun suunnalla liikkuneet ovat varmasti havainneet katukuvassa työkoneita, työmaa-aitoja ja kookkaita kaapelikeloja. Alueella on meneillään Tampereen Energia Sähköverkon 110 kilovoltin siirtoverkon kaapelointityö.

110 kilovolttia tarkoittaa mitoitukseltaan, että kyseessä on suurjännitekaapeli. Se on erittäin tärkeä osa sähkön siirtoketjua, joka kattaa koko matkan sähköntuotantolaitoksilta aina asiakkaiden kiinteistöille asti.

Länsi-Tampereella työn alla oleva maakaapelointi korvaa lähes samalla reitillä sijaitsevan ilmajohtoyhteyden, joka on jo käyttöikänsä loppupuolella.

Hankkeen hyötyjä asukkaille

Hankkeella on monia hyötyjä alueen asukkaiden kannalta

  • Verkkoa parantamalla varmistamme asiakkaillemme laadukkaasti toimivan sähkön siirtoketjun ja häiriöttömän, säävarman sähkönjakelun.
  • Ilmajohtoyhteyden korvaaminen maakaapelilla vapauttaa Myllypuronkadun ja Tesoman valtatien risteyksen tuntumassa sijaitsevia maa-alueita rakennuskäyttöön. Tähän saakka ne ovat toimineet ilmajohdon varoalueena.
  • Maakaapelointihanke tekee asumisympäristöä viihtyisämmän. Ikurinpuiston virkistysreitin varren maisemat siistiytyvät, kun ilmajohdot poistuvat näköpiiristä. Kaapeloinnilla on siis myös esteettistä merkitystä.
  • Hankkeella on myös luonnonsuojelullista merkitystä, kun ilmajohdot poistuvat Myllypuron Natura-alueelta. Kaapelointireitin suunnittelussa on otettu valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan kuuluva Natura-alue huomioon, eikä sinne asenneta maakaapelia. Alueella on erityisiä puronvarsilehtoja, putouksia ja lähteikköjä, ja siellä on tavattu mm. harvinaista vesihyönteistä sekä Pirkanmaalla harvinaisia vesiperhoslajeja. Myllypuron puronvarsi on tärkeä ekologinen käytävä, joka turvaa luonnon eliöyhteisöjen selviytymistä. Alue on merkittävä myös kauneusarvoiltaan ja virkistysreittinä. https://www.tampere.fi/luonto-ja-ymparisto/luonnonsuojelu/luonnonsuojelualueet-ja-suojelukohteet/ikuri-kalkun-myllypuron-luonnonsuojelualue

Katso video Natura-alueen huomioimisesta hankkeessa

Valmista tulee ennen lämmityskautta

Maakaapeloinnin on arvioitu valmistuvan maastoon syyskuussa, ja kaapeliyhteys tullaan ottamaan käyttöön vielä ennen kovimman lämmityskauden alkua.

Vanha 110 kV ilmajohtoyhteys pylväineen tullaan purkamaan talven aikana. Tavoiteaikatauluna on, että maaliskuun 2024 loppuun mennessä maakaapelin korvaamat ilmajohdot on alueelta poistettu.

Avainsanat: ilmajohtoverkko maakaapeli sähköverkko