Verkon ylläpito vaatii investointeja

Investoimme vuonna 2022 jakeluverkkoomme noin 16 miljoonaa euroa sen laajentumisen, saneerauksien sekä toimitusvarmuuden parantamisen vuoksi. Isoimmat yksittäiset investointierät olivat Teiskon maakaapeloinnin jatkaminen, Vesilinnan sähköaseman laajentaminen sekä Lielahden sähköaseman lisärakentaminen. Lähes kaikki investointimme rakennetaan kotimaisin voimin eli olemme suuri paikallinen työllistäjä.

Odotamme asiakasmäärämme kasvavan myös vuonna 2023, tosin viime vuosia maltillisemmin, kun rakentamisen ennustetaan hieman hiipuvan. Uskomme liikenteen ja lämmityksen sähköistymisen lisäävän olemassa olevien sähköliittymien korotuksia sekä kasvattavan jakelualueen siirtomääriä. Kulutustapojen muutokset lisäävät painetta sähkönjakeluverkon saneeraukselle ja verkon kapasiteetin kasvattamiselle. 

Verneri-myrsky aiheutti puolet vuoden sähkökatkoista

Häiriöiden osalta vuosi oli rauhallinen lukuun ottamatta 17. elokuuta jakelualueellemme pahasti osunutta Verneri-myrskyä. Vuonna 2022 verkkoalueellamme oli yhteensä 297 verkkokatkoa, joista keskijännitteellä 115 ja pienjännitteellä 182. Suunniteltuja katkoja näistä oli 108 kappaletta. Keskimääräinen sähkökatkon pituus oli 35 minuuttia. Verneri-myrsky aiheutti vuoden kokonaiskeskeytysajasta noin puolet. Pisimmät sähkökatkot kestivät yli 12 tuntia.

Verneri-myrskystä huolimatta asiakkaiden keskimääräinen kokonaiskeskeytysaika oli lähes pienimmällä tasolla kautta aikain. Hyvään tulokseen on päästy panostamalla jo useita vuosia Pohjois-Tampereen ilmajohtoverkon kaapelointiin. Kaapelointi on jo pitkällä, ja se jatkuu edelleen. Samalla on pyritty vaikuttamaan maankaivutöihin taajama-alueella lisäämällä sekä valvontaa että opastusta kaapeleiden kanssa toimimiseen. Vuoden aikana merkittäviä maankaivuiden aiheuttamia vikoja keskijännitteellä oli vähän.

Avainsanat: sähköverkko Tampere