Tampereen Energia Sähköverkko Oy rakentaa Suomen parasta sähköverkkoa. Se tarkoittaa mm. vanhojen ilmajohtojen vaihtamista suunnitelmallisesti säävarmaan maakaapeliin. Maakaapelointi vähentää verkon vikaantumisia, lisää toimitusvarmuutta kaikissa sääolosuhteissa sekä parantaa turvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Sähköverkon maakaapelointiaste on Tampereella jo 79 %.

Maakaapelointi on edennyt niin hyvin, että Tampereen keskustaajaman alueella on enää muutamamerkittävä ilmajohtolinja. Tärkein niistä on Pölkkylänniemi  – Lielahti – Lamminpää välillä. Tämän linjan saneeraus 110 kilovoltin maakaapeliksi alkaa kaivuilla tänä syksynä.

”Urakka on Suomen mittakaavassa haasteellinen, koska toimimme rakennetussa ympäristössä. Kaapeloitavan linjan pituus on noin kahdeksan kilometriä”, kertoo Tampereen Energia Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Petri Sihvo.

Maakaapelointi valmistuu loppuvuodesta 2024. Nykyisin käytössä olevat ilmajohdot päästään purkamaan alkuvuodesta 2025, kun maakaapeliyhteys on toiminnassa.

Urakan kotimaisuusaste on korkea

Noin 3,1 miljoonan euron hanke kilpailutettiin ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi paikallinen toimija Tampereen Vera Oy.  Kaapelin toimittaa kotimainen valmistaja Prysmian Oy. Kaapeloinnilla korvataan käyttöikänsä loppuvaiheessa oleva ilmalinja sekä mahdollistetaan kaavoitusnäkökulmasta tehokkaampi maankäyttö Pölkkylänniemen ja Lamminpään välisellä linjalla.

”Näin laaja kaupunkiympäristössä rakennettava suurjännitemaakaapeliyhteys edellyttää meiltä ja kumppaneiltamme tarkkaa valmistelua ja työvaihesuunnittelua. Niillä varmistamme turvallisuuden työmaalla ja sen läheisyydessä sekä minimoimme liikenteelle ja ympäristölle aiheutuvat häiriöt. Suurjännitekaapelin asentaminen on henkilöstöltämme aina erityinen taidon ja osaamisen näyte”, sanoo Tampereen Vera Oy:n toimitusjohtaja Ville Aalto.

Avainsanat: maakaapeli