Tampereen Energian Sähköverkko lopettaa arviolaskutuksen heinäkuun 2024 alusta lukien.

– Meillä on ollut 1335 asiakasta eli alle 0,8 prosenttia kaikista asiakkaistamme arviolaskutuksessa. Kulutuslaskutukseen siirryttiin pääsääntöisesti jo vuonna 2018, kertoo toimitusjohtaja Petri Sihvo.

Heinäkuu on ensimmäinen kuukausi, jonka sähkönkulutus laskutetaan kaikilta asiakkailta todelliseen kulutukseen perustuen. Lasku heinäkuun kulutuksesta tulee omasta laskutusvälistä riippuen joko elokuussa tai myöhemmin.

– Laskutusväli pysyy uudistuksessa ennallaan. Sitä pystyy kuitenkin muuttamaan itse Tampereen Energia Sähköverkon Sähkis-palvelussa. Usein ihmiset haluavat sitä pidemmän laskutusvälin, mitä pienemmistä summista on kyse. Esimerkiksi kerrostalokaksion asukkaalla laskutusväli on tyypillisesti kolme kuukautta ja omakotiasujalla yksi kuukausi, Sihvo tietää.

Arviolaskutus on ollut historiallinen jäänne. Arviolaskutuksessa asiakkaalta on laskutettu sähkönsiirrosta aiempaan vuosikulutukseen perustuva tasasumma joka kuukausi ja kerran vuodessa on tullut niin sanottu tasauslasku. Se on vuoden lopussa paikannut todellisen kulutuksen ja arvioidun kulutuksen erotuksen suuntaan tai toiseen.

Kun laskutus tapahtuu todellisen kulutuksen mukaan, asiakas pysyy koko ajan tietoisena siitä, mitä vaikutuksia omalla sähkönkäytöllä on laskujen suuruuteen. Tämä voi esimerkiksi kannustaa säästämään sähköä.

– Jos olet tähänkin saakka saanut laskun todellisen kulutuksen mukaan, mikään ei muutu arviolaskutuksen poistumisen myötä, Sihvo vakuuttaa.