Sähköverkolla tapahtuu jatkuvasti muutosta: Uusi kiinteistö tarvitsee uuden liittymän, vanhoihin vaihdetaan suurempia pääsulakkeita tarpeen kasvaessa, asuinalueet tiivistyvät, uusia rakennetaan. Ilmajohtoja vaihdetaan maakaapeleihin ja kantaverkkoyhteyksiä vahvistetaan.

Kaksi vuotta sitten julkaistun kehittämissuunnitelmamme jälkeen on tapahtunut monenlaisia muutoksia tamperelaisessakin sähkönjakeluverkkotoiminnassa sekä toimintaympäristössämme:

  • Alueellemme tulee edelleen tuhansia uusia sähkön käyttöpaikkoja vuosittain.
  • Öljylämmitystä poistetaan kiihtyvällä tahdilla.
  • Lämmitys ja liikenne sähköistyvät.

Pari vuotta sitten sähköistymisestä oli havaittavissa ensimmäisiä merkkejä, mutta nyt alueellamme tuotetaan jo kaukolämpöäkin sähköllä. Lisäksi on rakennettu ensimmäisiä logistiikkakeskuksia, joissa on tehokkaat kuljetuskaluston latausmahdollisuudet.

Energiamurroksen tahti kiihtyy

Edellä kuvattu energiankäytön muutos on nimetty energiamurrokseksi. Siitä asiantuntijat luovat erilaisia ennusteita ja tiekarttoja, joissa arvioidaan siirretyn sähkön määrää ja huipputehoa tulevaisuudessa. Koska tahti energiamurroksessa tuntuu kiihtyvän, on ennusteita syytä tarkastella ja päivittää säännöllisesti viimeisimmän tiedon perusteella.

Pientuotannon kasvu on hieman hiipunut, mutta tilalle on jo tulossa erilaisia täydentäviä vaihtoehtoja, kuten akkuratkaisuja aurinkosähkön varastointiin. Sähköautojenkin akkujen käyttöä kalliin sähkön aikana sekä kulutushuippujen tasaamiseen kiinteistöissä työstetään koko ajan eteenpäin.

Tampereen Energia Sähköverkko Oy haluaa jatkossakin varmistaa, että tarvittava määrä sähköä pystytään siirtämään asiakkaille. Päivitettyjen ennusteiden mukaan meidän tulee varautua alueellamme sekä sähkön käytön että tarvittavan kapasiteetin kasvuun.

Kehittämissuunnitelma kutsuu kommentoimaan

Tuoreessa kehittämissuunnitelmassamme kerromme, miten olemme tulevaisuutta arvioineet ja minkä verran aiomme investoida verkkoomme tulevaisuudessa, jotta pystymme toteuttamaan toimitusvarmuuteen sekä sähköverkon kapasiteettitarpeeseen tarvittavat rakenteelliset muutokset.

Nyt sinulla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaamme ja samalla kertoa ajatuksiasi sähkönjakeluverkon kehittämisestä. Kuuntelemme herkällä korvalla! Arvostaisimme myös sitä, että kertoisit meille lyhyesti tulevaisuuden suunnitelmistasi sähkönkäytön osalta. Toivotankin sinut tervetulleeksi tutustumaan ajatuksiimme ja kehittämään yhdessä alueemme sähkönjakeluverkkoa. Kehittämissuunnitelma perustuu Sähkömarkkinalakiin (588/2013). Sitä valvova viranomainen on Energiavirasto.

Hyvää kesän odotusta ja antoisia lukuhetkiä toivottaen

Petri Sihvo

toimitusjohtaja Tampereen Energia Sähköverkko

Avainsanat: sähköverkko sähköverkon kehittäminen