Vaihdamme vuosina 2024–2027 yli 130 000 asiakkaallemme uudet, älykkäät sähkömittarit. Uusi sähkönkulutuksen mittausjärjestelmä mahdollistaa asiakkaidemme ilmastoteot aiempaa paremmin, koska uusissa sähkömittareissa on mahdollista hyödyntää moderneja teknologiainnovaatioita.

Noin 45 000 asiakkaallamme on jo uuden sukupolven mittarit. Mittarit ovat niin uusia, että niissä on olemassa jo valmiudet uusiin palveluihin. Kun mittausjärjestelmä uudistetaan, näidenkin mittareiden ominaisuudet saadaan käyttöön entistä paremmin.

Tampereen Energia Sähköverkon alueella on ollut käytössä etäluettavat sähkömittarit yli 15 vuotta. Nyt nämä mittarit ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Lisäksi teknologia on edistynyt viime vuosina niin, että asiakkaat ovat alkaneet kysellä uusia, älykkäitä sähkömittareita.

Mittarinvaihto ei maksa asiakkaillemme mitään. Uusi mittari ei myöskään vaikuta laskutukseen. Tarkempi asiakaskohtainen mittarinvaihtoaikataulu selviää myöhemmin. Mittarinvaihdot suorittaa yhteistyökumppanimme Eltel Networks Oy. Mittarit toimittaa Aidon Oy.

Mittareiden vaihto keskittyy vuoden 2024 aikana vanhimpiin mittareihin sekä niihin, joiden etäluennassa on ollut hankaluuksia esimerkiksi heikon kuuluvuuden vuoksi. Vuosina 2025–2027 mittareita vaihdetaan pääsääntöisesti alue kerrallaan.

Mitä asiakas hyötyy uudesta sähkömittarista?

Uusissa älymittareissa mittaustiedot ovat aiempaa reaaliaikaisemmin saatavissa, sillä mittausjakso on 15 minuuttia ja sähkön kulutustiedot päivittyvät useita kertoja vuorokaudessa Sähkis-palveluun.

”Uusi sähkömittari motivoi energiansäästöön, sillä asiakas pystyy seuraamaan omien toimenpiteidensä vaikutusta selvästi aiempaa nopeammin. Jo saman vuorokauden aikana näkee, paljonko esimerkiksi sähköauton lataaminen tai ilmalämpöpumpun sulkeminen vaikuttaa sähkönkulutukseen”, toimitusjohtaja Petri Sihvo antaa konkreettisia esimerkkejä.

Uudessa sähkömittarissa on ns. HAN-portti (Home Automation Network), johon voi kytkeä oman seurantalaitteen. Sen avulla pystyy seuraamaan täysin reaaliaikaisesti omaa sähkönkulutustaan. HAN-portti mahdollistaa mm. pörssisähkön hinnan perusteella tapahtuvat kuormanohjaukset.

”On myös jo olemassa sähköauton lataussovelluksia, jotka ajoittavat latauksen sähkön pörssihinnan mukaan ja varmistavat, että sulakkeet eivät pala eli tarkkailevat myös kiinteistön muuta sähkönkulutusta”, Sihvo kertoo.

Uudessa sähkömittarissa on myös kaksi kuormanohjausrelettä, joiden ansiosta asiakas voi jakaa osan kuormista uudella tavalla ohjattaviksi. Toinen rele voi esimerkiksi ohjata lämminvesivaraajaa ja toinen sähköauton latausta tai sähkölämmitystä. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös sen, että tulevaisuudessa asiakas voi itse valita sopivat ohjausajat tai antaa ohjauksen sähkönmyyjän hoidettavaksi nykyisen yö/päivä-ohjauksen sijaan.

Sähkön myyjille uudet sähkömittarit mahdollistavat uudenlaiset sähkötuotteet. Kun mittausjakso on 15 minuuttia, myös sähkötuotteen hinta voi vaihdella jopa vartin välein. Sähkön spot-hinta pörssissä on ainakin toistaiseksi kuitenkin tuntiperusteinen.

Sähköverkon kannalta tärkeitä uusia ominaisuuksia ovat esimerkiksi hälytystoiminnot. Sähkömittari paljastaa esimerkiksi vaaralliset nollaviat ja siten parantaa sähköjärjestelmän turvallisuutta.

Lisätietoja aiheesta löydät mittausuudistuksen sivuilta.

Avainsanat: sähkömittarit sähköverkko