Vierimetsänhoidossa 20 kV:n ilmajohtoverkon johtokatujen reunavyöhykkeiltä harvennetaan ja poistetaan ylitiheää nuorta metsää, pääosin lehtipuita. Näin vähennämme myös lumikuorman aiheuttamia vahinkoja sähköverkolle.

Raivaustoimenpiteet perustuvat sähköturvallisuusmääräyksiin. Raivattaessa otetaan huomioon puuston kasvuvara. Poistamme 20 kV:n avojohdon varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta myös pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita. Ne saattavat voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa sähkökatkoja sekä vahinkoa johdolle. Puustoa karsitaan tarvittaessa myös piha-alueilta. Raivattava puusto ja oksisto jäävät maanomistajan korjattaviksi ja käytettäviksi.

Vierimetsänhoito 1.12.2023 – 31.5.2024:

  • Teiskossa alueilla Paavolanniemi, Kuuslahti, Kuusjärventie, Taulakylä ja Toijakylä

Pyydämme luvat maanomistajilta lähettämällä kirjeet kaikille, joita vierimetsänhoito koskee.

Tavanomainen puuston raivaus 1.12.2023−31.5.2024:

  • Raivaus aloitetaan Teiskosta 20 kV:n johtokatujen raivauksella Polso, Teisko kk, Kuoranta, Ukaa, Terälahti, Kulkkila ja Lauttajärvi alueilla. Alueilla oksitaan myös 0,4 kV:n johtoaukot.
  • Länsi-Tampereen alueella raivataan ja oksitaan yksittäiset 20 kV:n johtokadut.
  • Lielahden, Pohtolan ja Lentävänniemen alueilla raivataan 0,4 kV:n johtoaukot.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa ja toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti toimenpiteisiin. Raivauksen tarkoitus on taata turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy, Tiia Tissari, puh. 050 320 9780

Tampereen Energia Sähköverkko Oy, puh. 020 6303 601

Avainsanat: ilmajohtoverkko sähköverkko