Tampereen Energia Sähköverkko rakentaa Suomen parasta sähköverkkoa. Se edellyttää tiukkaa ennakointia myös suhteessa yhä kiihtyvään energiamurrokseen.

  • Energiamurroksen ja hajautettujen energiaresurssien todellisista vaikutuksista jakeluverkoille ei ole olemassa vielä tarkkaa tutkimustietoa. Haluamme olla asian suhteen edelläkävijä ja varautua tuleviin muutoksiin ennakkoon, kertoo suunnittelun tiimipäällikkö Kaisa Grip-Lappalainen Tampereen Energia Sähköverkolta.

Energiamurros tarkoittaa siirtymistä fossiilivapaaseen, hiilineutraaliin energiantuotantoon sekä fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla ja synteettisillä polttoaineilla mm. lämmityksessä, sähkössä, liikenteessä, työkoneissa ja teollisuuden prosesseissa. Energiamurroksessa energiantuotannon odotetaan osin hajaantuvan pienempiin energiayhteisöihin.

  • Yksi keino selvittää vaikutuksia on se, että etsimme parhaillaan tohtorikoulutettavaa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Nelivuotinen väitöskirjaprojekti toteutetaan osana Teollisuuden Innovaatioiden tohtorikoulua (DSII).

Hankkeesta saadun tutkimustiedon perusteella pystymme jatkossakin rakentamaan verkkomme kestävästi ja vastaamaan uudistuviin kulutustottumuksiin.

  • Väitöskirjatyön tavoitteena on selvittää, minkälaisia vaatimuksia energiamurroksen mukanaan tuomat muutokset asettavat sähkön jakeluverkoille, ja miten verkkoja tulisi suunnitella ja ohjata mm. sähkön pientuotannon, sähköautojen ja energiavarastojen sekä muiden nk. hajautettujen energiaresurssien yleistyessä, Grip-Lappalainen selvittää.

Tampereen Energia Sähköverkon tavoitteena on toimittaa sähköä asiakkailleen luotettavasti ja häiriöttömästi. Kun energiamurros ja sen vaatimukset sähköverkoille tunnistetaan mahdollisimman hyvin etukäteen ja niihin varaudutaan, verkkojen toiminta saadaan entistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia ja asiakastarpeita sekä sähkön käytön lisääntymistä.

  • Teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulu on ainutlaatuinen tapa yhdistää väitöskirjatutkimus, yrityksen liiketoimintahaasteiden ratkaiseminen, ammatillisten verkostojen luominen ja innovaatiotyöhön perehtyminen, kehuu Grip-Lappalainen.

Lisätietoa väitöskirjatutkijan hausta löydät Tampereen Yliopiston verkkosivuilta. Hakuaika päättyy 23.1.2024. Työ alkaa vuoden 2024 alusta.

Avainsanat: energiamurros sähköverkko