Lielahden voimalaitosalueelle on valmistumassa uusi sähköasema Tampereen kasvavaa tehontarvetta varten. Sähköasema korvaa Lamminpään sähköasemalla 48 vuotta palvelleen päämuuntajan ja 20 kV kytkinlaitoksen.

– Uusi sähköasema tuo asiakkaillemme entistä parempaa sähkön toimitusvarmuutta. kun uusi tekniikka saadaan kokonaisuudessaan käyttöön, asiakkailta eivät sähköt katkea, vaikka keskijänniteverkko vikaantuisi maasulun vuoksi, kertoo suunnitteluinsinööri Arto Kivikangas Tampereen Energia Sähköverkolta.

Sähköasemarakennukseen sijoitetaan uusi 110/20 kV päämuuntaja ja 20 kV kojeisto sekä apujärjestelmät. Sähköaseman kytkinlaitoksesta sähköä jaetaan mm. Lielahden, Epilän, Hyhkyn, Raholan ja Pispalan alueen puistomuuntamoihin ja sieltä edelleen asiakkaille. 

Sähköasema on sähkönjakelussa tärkeä solmupiste ja sen tulee toimia luotettavasti ympäri vuoden ja vuorokauden.

– Sähköaseman automaatiojärjestelmä valvoo sähköaseman ja jakeluverkkomme tilaa jatkuvasti. Se antaa käyttökeskukseemme tiedon, mikäli sähköasemalla tapahtuu jotain tavanomaisesta poikkeavaa, Kivikangas vahvistaa. 

Lielahden uuden sähköaseman rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2022 ja sähköaseman laiteasennukset aloitettiin toukokuussa 2023. Sähköaseman 20 kV kojeisto otettiin käyttöön joulukuussa. Sähköasema valmistuu toukokuun loppuun mennessä.

Päämuuntaja käyttöön toukokuussa 2024 

– Laitoksen ydin on suuri päämuuntaja, joka on valmistettu Vaasassa Hitachi Energy Finlandin muuntajatehtaalla. Se on asennettu keväällä paikalleen ja otetaan käyttöön toukokuun loppuun mennessä.

Päämuuntaja on teholtaan 52 MVA ja se tulee alkuvaiheessa palvelemaan noin 11 000 kotia ja muuta sähkön käyttöpaikkaa. 

Sähkönjakelu kokonaisuudessaan käyttöön sähköasemalta alkukesällä 2024  

Uuden sähköaseman rakennustyöt eivät ole juurikaan näkyneet tamperelaisille. Sähköaseman liittäminen jakeluverkkoon on sen sijaan aiheuttanut jonkin verran kaapelointitöitä alueella Pispalan valtatie – Epilänkatu – Tohlopinranta.

– Sähköasemalta vedetään jakelukaapelit myös Hiedanrannan ja Niemenrannan alueille, Kivikangas kertoo.