Työ alkoi vuoden 2023 lopussa kaapelireitin putkituksella. Maaliskuun 2024 loppuun mennessä saimme valmiiksi teiden alitusporaukset. Tällä hetkellä toukokuun lopussa hanke on edennyt uusien johtojen vetämiseen. Lopuksi puramme nykyisen ilmajohtolinjan sekä sen pylväät. Kokonaisuudessaan saamme hankkeen valmiiksi vuoden 2025 kevään aikana.

110 kilovoltin suurjännitekaapeli on tärkeä osa sähkön siirtoketjua, joka kattaa koko matkan sähköntuotantolaitoksilta aina asiakkaiden kiinteistöille asti. Länsi-Tampereella työn alla oleva maakaapelointi korvaa olemassa olevan ilmajohtoyhteyden, joka on jo käyttöikänsä loppupuolella.

Vuoden 2024 loppuun mennessä Länsi-Tampereen kaikki 110kV-yhteydet yhtä osuutta lukuunottamatta on toteutettu maakaapeleilla.

Hankkeen hyötyjä asukkaille

Hankkeella on monia hyötyjä alueen asukkaiden kannalta:

  • Verkkoa parantamalla varmistamme asiakkaillemme laadukkaasti toimivan sähkön siirtoketjun ja häiriöttömän, säävarman sähkönjakelun
  • Ilmajohtoyhteyden korvaaminen maakaapelilla vapauttaa vanhan suurjännitejohdon alla sijaitsevia maa-alueita katuverkosto- raitiotie- ja rakennuskäyttöön. Tähän saakka ne ovat toimineet ilmajohdon varoalueena
  • Maakaapelointihanke tekee asumisympäristöä viihtyisämmän. Virkistysreittien varren maisemat siistiytyvät, kun ilmajohdot isoine metalliristikkopylväineen poistuvat näköpiiristä. Kaapeloinnilla on siis myös esteettistä merkitystä.
  • Viirapuiston alue siistiytyy maakaapeloinnin ansiosta ja kaupunki pääsee toteuttamaan virkistysaluetta kaupunkilaisille ilman ilmajohdon aiheuttamia rajoituksia.

Työstä aiheutuu lyhytaikaista haittaa alueen kevyelle liikenteelle ja autoilulle. Pahoittelemme tilannetta!

Avainsanat: maakaapeli sähköverkko sähköverkon rakentaminen