Työ on alkanut viime vuoden lopussa kaapelireitin putkituksella. Alihankkijamme Lännen Alituspalvelu Oy on tekemässä tällä hetkellä Lielahden Linjakadulla ja Enqvistinkadulla teiden alitusporauksia. Alitusporaukset tulevat valmiiksi maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Tästä hanke etenee uusien johtojen vetämiseen ja nykyisen ilmajohtolinjan sekä pylväiden purkamiseen. Kokonaisuudessaan hanke tulee valmiiksi vuoden 2025 kevään aikana.

110 kilovoltin suurjännitekaapeli on tärkeä osa sähkön siirtoketjua, joka kattaa koko matkan sähköntuotantolaitoksilta aina asiakkaiden kiinteistöille asti. Länsi-Tampereella työn alla oleva maakaapelointi korvaa olemassa olevan ilmajohtoyhteyden, joka on jo käyttöikänsä loppupuolella.

Vuoden 2024 loppuun mennessä Länsi-Tampereen kaikki 110kV-yhteydet yhtä osuutta lukuunottamatta on toteutettu maakaapeleilla.

Hankkeen hyötyjä asukkaille

Hankkeella on monia hyötyjä alueen asukkaiden kannalta:

  • Verkkoa parantamalla varmistamme asiakkaillemme laadukkaasti toimivan sähkön siirtoketjun ja häiriöttömän, säävarman sähkönjakelun
  • Ilmajohtoyhteyden korvaaminen maakaapelilla vapauttaa vanhan suurjännitejohdon alla sijaitsevia maa-alueita katuverkosto- raitiotie- ja rakennuskäyttöön. Tähän saakka ne ovat toimineet ilmajohdon varoalueena
  • Maakaapelointihanke tekee asumisympäristöä viihtyisämmän. Virkistysreittien varren maisemat siistiytyvät, kun ilmajohdot isoine metalliristikkopylväineen poistuvat näköpiiristä. Kaapeloinnilla on siis myös esteettistä merkitystä.
  • Viirapuiston alue siistiytyy maakaapeloinnin ansiosta ja kaupunki pääsee toteuttamaan virkistysaluetta kaupunkilaisille ilman ilmajohdon aiheuttamia rajoituksia.

Työstä aiheutuu lyhytaikaista haittaa alueen kevyelle liikenteelle ja autoilulle. Pahoittelemme tilannetta!

Avainsanat: maakaapeli sähköverkko sähköverkon rakentaminen