Varmistamme, että sähkö kulkee luoksesi luotettavasti

Parannamme sähköverkkoa siirtämällä sähköverkkoa maan alle. Maan alla sähköverkko on suojassa sääolosuhteilta, kuten myrskyiltä ja lumikuormilta. Sähköverkon maakaapelointi tekee Lamminpää – Myllypuron asuinympäristöstä viihtyisämmän: hankkeen johdosta muun muassa ilmajohdot on poistettu Ikurinpuiston virkistysreitin varrelta.

Ilmajohtoyhteyden korvaaminen maakaapelilla mahdollistaa Myllypuronkadun ja Tesoman valtatien risteyksen tuntumassa sijaitsevia maa-alueita rakennuskäyttöön. Tähän saakka ne ovat toimineet ilmajohdon varoalueena.

Miksi maakaapelointi on kannattavaa?

Sähkön siirto tapahtuu yleensä sähköverkkojen avulla, joiden avulla sähkö kulkee paikasta toiseen pitkiäkin matkoja aina loppukäyttäjän kotiin asti. Suurmyrskyistä ja lumikuormista johtuvat sähkökatkot ovat edistäneet sähköverkkojen toimivuuden ja huoltovarmuuden kehittämistä. Maakaapeloinnin tavoitteena on turvata sähköverkon häiriötön toiminta, eli minimoida asiakkaan sähkökatkot.

Maakaapelointi on säältä suojassa, sillä se kaivetaan maan sisälle. Ilmajohtorakenteet ovat suhteellisen immuuneja suurmyrskyille, lumikuormille ja ukkosen aiheuttamille ilmiöille. Tämä johtuu muun muassa pylväiden korkeudesta, leveistä johtokaduista ja suojauksesta.

Ilmajohtorakenteet olivat myös saavuttaneet laskennallisen käyttöikänsä, joten maakaapelointi vaikutti tätä kautta toimitusvarmuuteen.  

Työmaan eteneminen

1

Suunnittelu alkoi jo vuonna 2022

Suunnitteluun kuuluu reittisuunnittelua ja lupien hankkimista. Kesällä 2023 aikana reitille asennettiin putkitus.

2

Maakaapelin asentaminen kesällä 2023

Maakaapelit asennettiin valmiiksi asennettuihin putkiin. Putkitukset tarjoavat lisäsuojaa maakaapeleille. Putkitus myös minimoi liikenteelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat.

3

Ilmajohdot ja pylväät puretaan pois.

Ilmajohtoverkko eli sähköpylväät puretaan pois maakaapeloinnin valmistuttua. Purkutyötä ei aloiteta ehti maakaapeloinnin valmistuttua mahdollisen vikatilanteen vuoksi, ja tarvittaessa ilmajohto voitaisiin palauttaa käyttöön vian korjaamiseksi. Häiriötön sähkönjakelu on jokaisen työmme tavoitteena.

4

Maisemointi ja nurmetus

Jälkityöt eli maisemointi ja alueen nurmetus pitävät huolen alueen viihtyvyydestä ja luonnon monimuotoisuudesta. Pylväsperustukset puretaan keväällä 2024. Näin vältytään routaisen maan sulattamiselta. Lisäksi maisemointi kyetään tekemään samassa yhteydessä.

Ikuri – Kalkun Myllypuron luonnonsuojelualue

Sähköverkkojen luotettavuuden lisäksi maakaapeloinnilla on myös luonnonsuojelullinen tavoite.

Ikuri-Kalkun Myllypuron luonnonsuojelualue on kauneusarvoltaan ja kasvistollisesti Tampereen kantakaupungin arvokkaimpia alueita.

Onko sinulla kysyttävää tästä työmaasta?