Varmistamme, että sähkö kulkee luoksesi häiriöttömästi ja säävarmasti

Parannamme alueen sähköverkkoa siirtämällä sitä maan alle. Maan alla sähköverkko on suojassa sääolosuhteilta, kuten myrskyiltä ja lumikuormilta. Siten varmistamme asiakkaillemme laadukkaasti toimivan sähkön siirtoketjun ja häiriöttömän, säävarman sähkönjakelun. Maakaapelointi tekee Lamminpää-Lielahti-Pölkkylä -alueen asuinympäristöstä viihtyisämmän, kun ilmajohdot isoine metalliristikkopylväineen poistetaan.

Ilmajohtoyhteyden korvaaminen maakaapelilla vapauttaa vanhan suurjännitejohdon alla sijaitsevia maa-alueita katuverkosto- raitiotie- ja rakennuskäyttöön. Tähän saakka ne ovat toimineet ilmajohdon varoalueena

Vuoden 2024 loppuun mennessä olemme maakaapeloineet Länsi-Tampereen kaikki 110kV-yhteydet yhtä osuutta lukuunottamatta.

kunnossapitoinsinööri timo hakkarainen

Miksi maakaapelointi on kannattavaa

Sähkön siirto tapahtuu yleensä sähköverkkojen avulla, joiden avulla sähkö kulkee paikasta toiseen pitkiäkin matkoja aina loppukäyttäjän kotiin asti. Suurmyrskyistä ja lumikuormista johtuvat sähkökatkot ovat edistäneet sähköverkkojen toimivuuden ja huoltovarmuuden kehittämistä. Maakaapeloinnin tavoitteena on turvata sähköverkon häiriötön toiminta, eli minimoida asiakkaan sähkökatkot.

Maakaapelointi on säältä suojassa, sillä se kaivetaan maan sisälle. Ilmajohtorakenteet ovat suhteellisen immuuneja suurmyrskyille, lumikuormille ja ukkosen aiheuttamille ilmiöille. Tämä johtuu muun muassa pylväiden korkeudesta, leveistä johtokaduista ja suojauksesta.

Ilmajohtorakenteet olivat myös saavuttaneet laskennallisen käyttöikänsä, joten maakaapelointi vaikutti tätä kautta toimitusvarmuuteen.  

Viihtyisyyttä asuinympäristöön

Maakaapelointihanke tekee asumisympäristöstä viihtyisämmän. Virkistysreittien varren maisemat siistiytyvät, kun ilmajohdot isoine metalliristikkopylväineen poistuvat näköpiiristä. Kaapeloinnilla on siis myös esteettistä merkitystä.

Viirapuiston alue siistiytyy maakaapeloinnin ansiosta ja kaupunki pääsee toteuttamaan virkistysaluetta kaupunkilaisille ilman ilmajohdon aiheuttamia rajoituksia.

Lielahden näkymä muuttuu aivan erilaiseksi, kun ilmajohdot poistuvat

kunnossapitoinsinööri timo hakkarainen
Keskellä kuvaa näkyvä ilmajohto poistuu hankkeen ansiosta

Työmaan eteneminen

1

Suunnittelu ja työluvat

Suunnitteluun kuuluu reittisuunnittelua ja lupien hankkimista. Loppuvuoden 2023 aikana kaapelireitille asennettiin putkitus maakaapelia varten.

2

Teiden alitusporaukset ja maakaapelin veto

Alitusporaukset valmistuivat maaliskuussa 2024. Maakaapelit asennettiin kaapeliputkiin touko-kesäkuussa. Putkitus tarjoaa lisäsuojaa maakaapeleille sekä minimoi liikenteelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat.

3

Ilmajohtojen ja pylväiden purku

Ilmajohtoverkko eli vanha linja ja sähköpylväät puretaan pois maakaapeloinnin valmistuttua alkuvuonna 2025.

4

Maisemointi ja nurmetus

Jälkityöt eli maisemointi ja alueen nurmetus pitävät huolen alueen viihtyvyydestä ja luonnon monimuotoisuudesta. Se tehdään hankkeen loppuvaiheessa kevään 2025 aikana.

Onko sinulla kysyttävää tästä työmaasta?

Timo Hakkarainen

Kunnossapitoinsinööri