Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero on suoraan valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö kerää. Sähkövero veloitetaan kulutuksen perusteella ja sen määrä on ilmoitettu laskussa omana rivinään. Sähköveroluokkia on kaksi. Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I

Sähköveroluokan muutos

Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät ole rekisteröityneet verohallinnon tuensaajarekisteriin ja toimittaneet verkkoyhtiölle kirjallista vakuutusta oikeudestaan alempaan veroluokkaan. Alempaan sähköveroluokkaan (II luokka) on oikeutettu valmistava teollisuus ja konesalit (pääsääntöiseti pääluokka C, TOL 2008 kuuluva toiminta).

Tuensaajarekisteriin rekisteröityminen tapahtuu verohallinnon www-sivujen kautta. Vakuutus on tehtävä jokaiselle käyttöpaikalle erikseen.

Alla olevalla vakuuslomakkeella voit ilmoittaa oikeudesta alempaan veroluokkaan.  Toimita se postitse osoitteeseen Tampereen Energia Sähköverkko, Voimakatu 17, 33100 Tampere tai skannattuna sähköisesti osoitteeseen mittauspalvelu@tampereensahkoverkko.fi.