Viimeksi saimme arvokasta palautetta

Vuoden 2022 kehittämissuunnitelman yhteydessä asiakkaillamme oli mahdollisuus kertoa, miten oma sähkönkäyttö tulee muuttumaan ja miten meidän pitäisi se huomioida kehittäessämme toimintaamme. Reagoinneista suurin osa oli positiivisia. Kommentit koskivat mm. seuraavia asioita:

  • hajautetun tuotannon odotettiin kasvavan ennusteiden mukaisesti tai jopa nopeammin
  • sähköajoneuvojen uskottiin yleistyvän nopeasti verkkoyhtiön alueella, ja pyydettiin, että niiden vaikutukset huomioidaan sähköverkon tulevaisuuden ratkaisuissa
  • lämmityksen sähköistymiseen pyydettiin valmistautumaan
  • pyydettiin huomioimaan tasapuolisuus verkkopalvelumaksuissa ja sähköverkon toimitusvarmuudessa
  • pohdittiin erinäisten teknisten ratkaisujen toimivuutta ja kustannustehokkuutta

Kommentit johtivat kehittämissuunnitelman täsmennyksiin

Kuulemisen perusteella kehittämissuunnitelmaa päivitettiin. Saimme palautteesta hyvää sisältöä oman toimintamme sekä viestintämme kehittämiseen.

Kehittämissuunnitelmassa kerromme, kuinka tamperelaista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy luotettavana ja turvallisena sekä auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa pitämään pyörät pyörimässä halki energiamurroksen ja arjen vaatimusten.

Meneillään olevat muutokset sähkön tuotanto- ja käyttötavoissa lisäävät painetta ylläpitää ja kehittää älykästä, toimintavarmaa sähköverkkoa. Se on yhteiskunnan tukijalka.  Tuotannon ja kulutuksen joustava tasapaino on sähköverkkoyhtiöiden tulevaisuuden suuri haaste.