Keskijänniteliittymät

Keskijänniteliittymä on sopivin vaihtoehto, jos sähkönkäyttösi on suurta. Tällöin sinulla tulee olla oma muuntamo ja käytönjohtaja. Keskijänniteliittymän hinnoittelu muodostuu verkon rakentamiskustannuksista ja kapasiteettivarausmaksusta.

Liittymismaksu muodostuu seuraavan kaavan mukaisesti:

LKJ1 ja 2 = a + b x P

a = tapauskohtaisesti määräytyvät liittymän välittömät liittämis- ja rakentamiskustannukset (€)

b = kapasiteettivarausmaksu (tehomaksu €/kVA), jonka hinta on 20 €/kVA (alv 0 %), 24,80 €/kVA (alv 24 %)

P = tilausteho (kVA): liittymissopimuksessa sovittu tilausteho, jota ei saa ylittää ja joka voidaan luotettavasti todentaa käytön aikana esim. mittaamalla ja tarvittaessa rajoittaa esim. hälytystiedolla tai katkaisija-asettelulla

Liittymä liitetään olemassa olevaan keskijänniteverkkoon yleensä kahdella johdolla siten, että verkko on ns. rengasmainen.

Tonttiosuuden tai vastaavan alueen ja rakennuksen johtoreittien rakentamisen sekä kahden oikosulkuilmaisimilla varustetun kuormaerotinkentän hankinnasta ja kustannuksista vastaa liittyjä. Keskijännitekojeiston nimellisarvot ovat 24 kV/630 A/16 kA.

LKJ2-luokassa verkon rakenne, liittämistapa  ja  johtimen  poikkipinta-ala  valitaan  tapauskohtaisesti jakeluverkon edellytykset huomioiden. Luokassa LKJ2 voidaan edellyttää liittämiskohdasta lähtien erillistä 20 kV:n liittyjän vastuulla olevaa liittymisjohtoa.

Keskijännitteellä tilaustehon suurentamisesta peritään hinnaston mukainen tehomaksu lisätehon osalta sekä muutostyön aiheuttamat kustannukset voimassa olevan hinnaston mukaan. Tilaustehoa pienennettäessä maksettua liittymismaksua ei palauteta.

Suurjänniteliittymä (110 kV)

Liittymän rakentaminen ja liittymismaksu määritetään aina tapauskohtaisesti. 

Liittymismaksu muodostuu verkon rakentamiskustannuksista ja kapasiteettivarausmaksusta, jonka hinta on 5,1 €/kVA, alv 0 %, 6,32 €/kVA, sis.alv 24 %

LSJ1 = a + b x P


a = liittymän välittömät liittämis- ja rakennuskustannukset (€). Suuruus määräytyy tapauskohtaisesti aiheutuvista kustannuksista

b = kapasiteettivarausmaksu (tehomaksu €/kVA). Maksun suuruus määritellään hinnoittelumenetelmässä

P = tilausteho (kVA) l. liittymissopimuksessa sovittu tilausteho, jota ei saa ylittää ja joka voidaan luotettavasti todentaa käytön aikana mm. mittaus ja tarvittaessa rajoittaa esim. hälytystiedolla, katkaisija-asettelulla.

Pääsääntöisesti 110 kV -liittymän liittämiskohta on 110 kV -sähköasema. Liittäminen saattaa edellyttää olemassa olevan 110 kV:n verkon vahvistamista tai kokonaan uuden 110 kV:n verkkoyhteyden ja/tai sähköaseman rakentamista. Liittymän osalta noudatetaan alueverkon liittämisen ehtoja. Liittyjää varten rakennettavat verkonosat laskutetaan arvonlisäverollisena. Liittymisjohto on liittämiskohdan ja liittyjän käyttöpaikan välinen johto eikä se sisälly liittymismaksuun.