Tämä saavutettavuusseloste koskee www.tampereensahkoverkko.fi-sivustoa.

Sivustomme saavutettavuuden tila

Sivustomme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivustomme ei-saavutettava sisältö

Kontrastit

Sivustolta löytyy jonkin verran riittämättömiä värikontrasteja teksteissä ja käyttöliittymäelementeissä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Otsikot

Otsikkotasojen käytössä on puutteita. Joitakin otsikkotasoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi ja joitakin otsikkotasoja on käytetty epäloogisesti. Sivustolta löytyy myös tyhjiä otsikkomerkintöjä. (WCAG 1.3.1)

Tekstivastineet

Logolinkillä ei ole tarpeeksi kuvaavaa tekstivastinetta ja joiltakin kuvilta ja painikkeilta puuttuu  myös tarpeeksi kuvaava tekstivastine. Osalla visuaalisista elementeistä taas on turhaan tekstivastine. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Ohjelmallisen ja visuaalisen toteutuksen vastaavuus

Listoja ei ole aina merkitty ohjelmallisesti listoiksi ja joissain tapauksissa listaelementtejä on käytetty turhaan. (WCAG 1.3.1)

Visuaalisia elementtien kokonaisuuksia ei aina ole merkitty ohjelmallisesti kokonaisuuksiksi. (WCAG 1.3.1)

Lohkolainauselementtejä ei lueta oikein ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

Aktiivisen kohteen korostaminen

Aktiiviset elementit päävalikossa on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Linkkien merkinnät

Tiedoston avaavia tai uuteen välilehteen avautuvia linkkejä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 2.4.4)

Taulukot

Joiltain taulukoilta puuttuu sarake- ja/tai riviotsikot. (WCAG 1.3.1)

Lomakkeet

Sivustolla on lomakekenttiä, joissa pyydetään käyttäjään liittyviä tietoja, mutta kenttien tarkoitusta ei ole määritelty. (WCAG 1.3.5)

Pakolliset lomakekentät on merkitty tähtikuvakkeella, mutta kuvaketta ei ole selitetty lomakkeilla. (WCAG 3.3.2)

Kuvaajat

Sivustolla on kuvaajia, joita ei pysty käyttämään näppäimistöllä eikä ruudunlukijalla, eikä niiden sisältöä ei ole kerrottu tekstivastineessa tai leipätekstissä. Lisäksi kuvaajissa on kontrastipuutteita. (WCAG 2.1.1, 1.3.2, 1.1.1, 1.4.11)

Karttojen sisältö

Kartoissa on käyttäjille tärkeää sisältöä, jota ei ole tarjottu muuten saavutettavassa muodossa. (WCAG 2.1.1, 1.3.2)

Videot

Joissakin sivuston videoissa ei ole  kuvailutulkkausta. (WCAG 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5)

Some-suodattimet

Etusivulla oleviin some-syötteen suodattimiin ei pääse näppäimistöllä eikä ruudunlukijalle kerrota elementin tarkoituksesta tai tilasta tarpeeksi. (WCAG 2.1.1, 4.1.2)

Valikkopainike

Mobiilivalikon/hampurilaisvalikon tilaa (auki/kiinni) ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 4.1.2)

Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske karttoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja eikä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 7.6.2023. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla markkinointi@tampereenenergia.fi.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000