Tämä saavutettavuusseloste koskee www.tampereensahkoverkko.fi-sivustoa.

Sivustomme saavutettavuuden tila

Sivustomme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivustomme ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty pyynnöstämme ulkopuolisen tahon (Eficode Oy) tekemä saavutettavuusarviointi kesäkuussa 2023. Seloste on luotu tässä yhteydessä.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

  1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
  2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
  3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat.

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Sivustomme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.

Kontrastit

Sivustolta löytyy jonkin verran riittämättömiä värikontrasteja teksteissä ja käyttöliittymäelementeissä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Otsikot

Otsikkotasojen käytössä on puutteita. Joitakin otsikkotasoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi ja joitakin otsikkotasoja on käytetty epäloogisesti. Sivustolta löytyy myös tyhjiä otsikkomerkintöjä. (WCAG 1.3.1)

Tekstivastineet

Logolinkillä ei ole tarpeeksi kuvaavaa tekstivastinetta ja joiltakin kuvilta ja painikkeilta puuttuu  myös tarpeeksi kuvaava tekstivastine. Osalla visuaalisista elementeistä taas on turhaan tekstivastine. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Ohjelmallisen ja visuaalisen toteutuksen vastaavuus

Listoja ei ole aina merkitty ohjelmallisesti listoiksi ja joissain tapauksissa listaelementtejä on käytetty turhaan. (WCAG 1.3.1)

Visuaalisia elementtien kokonaisuuksia ei aina ole merkitty ohjelmallisesti kokonaisuuksiksi. (WCAG 1.3.1)

Lohkolainauselementtejä ei lueta oikein ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

Aktiivisen kohteen korostaminen

Aktiiviset elementit päävalikossa on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Linkkien merkinnät

Tiedoston avaavia tai uuteen välilehteen avautuvia linkkejä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 2.4.4)

Taulukot

Joiltain taulukoilta puuttuu sarake- ja/tai riviotsikot. (WCAG 1.3.1)

Lomakkeet

Sivustolla on lomakekenttiä, joissa pyydetään käyttäjään liittyviä tietoja, mutta kenttien tarkoitusta ei ole määritelty. (WCAG 1.3.5)

Pakolliset lomakekentät on merkitty tähtikuvakkeella, mutta kuvaketta ei ole selitetty lomakkeilla. (WCAG 3.3.2)

Kuvaajat

Sivustolla on kuvaajia, joita ei pysty käyttämään näppäimistöllä eikä ruudunlukijalla, eikä niiden sisältöä ei ole kerrottu tekstivastineessa tai leipätekstissä. Lisäksi kuvaajissa on kontrastipuutteita. (WCAG 2.1.1, 1.3.2, 1.1.1, 1.4.11)

Karttojen sisältö

Kartoissa on käyttäjille tärkeää sisältöä, jota ei ole tarjottu muuten saavutettavassa muodossa. (WCAG 2.1.1, 1.3.2)

Videot

Joissakin sivuston videoissa ei ole  kuvailutulkkausta. (WCAG 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5)

Some-suodattimet

Etusivulla oleviin some-syötteen suodattimiin ei pääse näppäimistöllä eikä ruudunlukijalle kerrota elementin tarkoituksesta tai tilasta tarpeeksi. (WCAG 2.1.1, 4.1.2)

Valikkopainike

Mobiilivalikon/hampurilaisvalikon tilaa (auki/kiinni) ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 4.1.2)

2. Kohtuuton rasite

Tähän voi laittaa puutteita, joita ei voida korjata väliaikaisen syyn vuoksi.

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske karttoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja eikä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 7.6.2023. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla xx.

Tampereen Energian sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Tampereen Energia.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.