Vastuullisuusraportti 2022

Tampereen Energia -konsernin ensimmäinen vastuullisuusraportti tehtiin vuodesta 2022, jolloin toimimme vielä Tampereen Sähköverkon ja Tampereen Sähkölaitoksen nimillä. Vastuullisuusraportti tehtiin GRI:n core-tasoa mukaillen ja mukana on myös YK:n kestävän kehityksen SDG-näkökohtia. Vastuullisuusraportti korvasi aiemman vuosikertomuksemme.

Vastuullisuutemme pitää sisällään kolme eri ulottuvuutta: ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun. Vastuullisuus on meille päivittäisen tekemisen, johtamisen ja riskienhallinnan keskiössä. Johdamme vastuullisia tekoja linjaamiemme periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Seuraamme vastuullisuuden toteutumista erikseen määritellyin mittarein. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme ja kattaa koko arvoketjun, aina hankinnasta ja tuotannosta jakeluun ja asiakkaiden energian loppukäyttöön asti. Siten olemme mukana edistämässä koko Pirkanmaan alueen hyvinvointia.

Vastuullisuusraportissa kerroimme laajasti vuoden 2022 tapahtumistamme sekä siitä polusta, jolla olemme matkallamme kohti hiilineutraaliutta 2030.

Vuosi 2022 oli energia-alalla poikkeuksellinen, mutta selvisimme vuodesta, joka haastoi meitä ja asiakkaitamme monella tapaa. Asiakkaamme osallistuivat aktiivisesti sähkön säästöön, joten selvisimme myös sähköpulan uhasta loppuvuonna.