Huolehdi kiinteistön avaimet avainsäilöön

KTL1E-lukitusjärjestelmä on suositusten mukainen tapa lukita kiinteistöjen tekniset ja teletilat sekä reittiavaimille tarkoitetut avainsäiliöt. Kiinteistön omistajalla on vastuu avaimista ja avainsäiliön hankkimisesta.

Tampereen Energia Sähköverkko Oy:n asennus- ja käyttöhenkilökunnan tulee tarvittaessa päästä kiinteistön muuntamo-, sähköpääkeskus-, ja mittaritiloihin voidakseen korjata viat, lukea mittari ja tuottaa mahdollisimman häiriöttömiä verkkopalveluja.

Vaihdamme kiinteistöihin älykkäät sähkömittarit

Vaihdamme vuosina 2024–2027 yli 130 000 asiakkaallemme uudet, älykkäät sähkömittarit. Uusien mittareiden avulla sähkönkulutusta saa seurattua entistä monipuolisemmin. Siihen saa myös liitettyä automaatiojärjestelmiä ja ohjattua kiinteistöjen sähkökuormia. Älykäs sähköverkko edistää ilmastotekoja entistä tehokkaammin.

Mittarien vaihto alkaa kesäkuussa 2024. Ensimmäisen vuoden aikana uusimme niistä ensimmäiset 30 000 kpl. Saat hyvissä ajoin tietoa postitse, kun mittarinvaihto on kiinteistösi osalta ajankohtainen.

Energiayhteisö taloyhtiössä

Energiayhteisöt ovat yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhteisesti rakennettua sähköntuotantoa, esim. aurinkopaneelistoa.

Taloyhtiö tai muu yhteenliittymä voi perustaa energiayhteisön tuottaakseen ja käyttääkseen tuottamaansa sähköä yhdessä, vaikkapa pihalla olevien sähköautojen lataukseen.

Onko taloyhtiössäsi kiinteistömuuntamo?

Jos taloyhtiöönne tai muuhun kiinteistöönne on tulossa remontti, ja siellä on sähkön kiinteistömuuntamo, haluamme tietää asiasta. Mahdollinen muuntamon kunnostus kannattaa ajoittaa samaan aikaan kiinteistön remontin kanssa.

Näin saadaan tehtyä esimerkiksi kaivuutyöt piha-alueella yhtä aikaa ja minimoidaan remonteista aiheutuvaa vaivaa asukkaille.

Vaikuta sähköverkon kehittämiseen

Tuoreessa sähköverkon kehittämissuunnitelmassa kerromme, millaisia toimenpiteitä teemme, jotta voimme varmistaa sähköverkon korkean laadun myös tulevaisuudessa.

Kehittämissuunnitelma on julkinen suunnitelma, jossa esitetään keskeiset jakeluverkkoinvestoinnit ja toimenpiteet, jotka ovat tarpeen seuraavan kymmenen vuoden kuluessa luotettavan sähkönjakelun turvaamiseksi.