Vuonna 2022 alkanut pörssisähkön voimakas hinnanvaihtelu lisäsi kuluttajien kiinnostusta energiansäästöön sekä sähkön pientuotantoon. Tämä näkyi voimakkaasti aurinkopaneelien ja muiden pientuotantolaitteistojen kysynnässä. Tampereen alueella uusia sähkön pientuottajia tulikin vuoden 2022 aikana 587 kappaletta. Vuodelle 2023 määrä kasvoi jopa lähes 40 prosenttia 810 laitteistoon.

Aurinkopaneelit voi asentaa omakotitaloon tai mökille. Palveluntarjoajia on paljon. Tampereella ja muualla toiminta-alueellamme aurinkopaneelit on pääosin saatu liitettyä jakeluverkkoon ilman ongelmia, mutta voimakkaasti kasvanut kysyntä on tuonut markkinoille myös vähemmän huolellisia sähköurakointitoimijoita.

Laatuun panostaminen kannattaa

Väärin asennettu aurinkosähköjärjestelmä on riski niin sinulle kuin verkkoyhtiöllekin. Omalta kannaltasi merkittävimmät riskit liittyvät sähkö- ja paloturvallisuuteen. Virheellisestä asennustavasta johtuen rikki hankautunut johto voi aiheuttaa pahimmillaan tulipalon tai sähköiskun. Olemme törmänneet myös kentällä tapauksiin, missä tuotantolaitteisto on kytketty väärälle puolelle sähkömittaria, jolloin laitteisto ei ole toiminut kunnolla kytkentävirheen vuoksi.

Sähköiskun vaara on konkreettinen myös kiinteistössä toimiville sähköammattilaisille, minkä takia pientuotantojärjestelmästä tulee aina ilmoittaa selkeästi varoitustarroin. Oikein asennettu standardien mukainen järjestelmä on turvallinen käyttää. Sinun kannattaakin turvallisuuden vuoksi panostaa halvan hinnan sijasta laatuun niin laitteistoissa kuin asennustyössäkin.

Ole huolellinen valitessasi sähköurakoitsijaa

Aurinkopaneelien asentamisessa sähkötyöt ovat henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta kriittisiä töitä, joten urakoitsijaa valitessa on syytä kiinnittää erityistä huomioita urakoitsijan ammattitaitoon ja oikeuteen tehdä sähkötöitä. Tässä hyvänä apuna on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylläpitämä rekisteri henkilöistä ja yrityksistä, joilla on säädösten mukainen oikeus tehdä sähköasennustöitä. Rekisteristä pystyt varmistamaan urakoitsijan pätevyyden sähkötöihin.

Tukesin vuonna 2023 toteuttamassa aurinkosähköjärjestelmiä koskevassa valvontaprojektissa teknisiä tai dokumenttipuutteita havaittiin suurimmassa osassa 45:stä tarkastetusta järjestelmästä. Tekniset puutteet liittyivät suurelta osin järjestelmien kaapelointiin. Ongelmia havaittiin tasasähkökaapelien puutteellisessa kiinnityksessä sekä liittimien ja pistokytkimien yhteensopivuudessa. Myös laitevalmistajien ohjeita oli jätetty huomioimatta, ja esimerkiksi inverttereitä oli asennettu palavaa materiaalia sisältävälle alustalle, mikä ei ole sallittua.

Autamme sinua jo ennen aurinkopaneelien hankintaa

Varmista ennen aurinkopaneelien hankintaa meiltä, että valitsemasi aurinkopaneelijärjestelmä on sähköteholtaan sopiva, jotta laitteisto pystytään liittämään sähköverkkoon. Suurin liitettävä sähköteho riippuu kiinteistösi sulakekoosta sekä kiinteistön etäisyydestä lähimpään sähkömuuntajaan. Liian suuritehoinen järjestelmä voi aiheuttaa ongelmia sähkön laatuun omassa sekä muissa saman alueen kiinteistöissä. Huonoimmassa tapauksessa sähköteholtaan liian suuri laitteisto on jo hankittu siinä vaiheessa, kun sille lähdetään hakemaan kytkentälupaa verkkoyhtiöltä.

Aurinkosähköjärjestelmä vaatii siis aina kytkentäluvan jakeluverkkoyhtiöltä.  Merkitsemme tiedot sähkön pientuotannosta omiin järjestelmiimme sähköturvallisuuden vuoksi sekä tilastoimme pientuotantolaitteistojen määrän ja nimellistehot. Meidän on tiedettävä mahdollisissa vikatilanteissa, mistä kaikkialta sähkön tuotantoa voi tulla.

Pientuotantojärjestelmällä säästöä

Järjestelmän mitoituksessa hyvä nyrkkisääntö on, että pystyisit kuluttamaan kaiken tuotetun energian omassa kiinteistössäsi, ja ylijäämätuotantoa syntyisi mahdollisimman vähän. Kattaessasi laitteistolla oman kulutuksesi säästät jokaiselta kilowattitunnilta sähköenergian hinnan, siirron energiamaksun sekä sähköveron. Sähkönmyyjä maksaa sinulle ylijäämäsähköstä vain ennalta sovitun myyntihinnan. Niinpä oman tuotantosi arvo laskee heti, kun lähdet myymään sitä oman kulutuksesi sijasta.

On hyvä muistaa, että sinun on pientuottajana aina tehtävä sopimus ylijäämätuotannon myynnistä valitsemasi sähkönmyyjän kanssa, vaikka ylijäämätuotantoa ei tulisikaan, sillä verkkoon tuotetulla sähköllä tulee aina ostaja.

Mitä tarkoittaa sähkön pientuotanto?

Sähkön pientuotannoksi kutsutaan sitä, kun sähköä tuotetaan itse aurinkopaneeleilla, tuulivoimalla tai vesivoimalla. Pientuotannon voi perustaa kuka tahansa.

Pientuotannon suosion jatkuva kasvu näkyy myös meillä sähkönjakeluverkon puolella. Neuvomme ja opastamme asiakkaita mitä moninaisimmissa kysymyksissä, koska se, että aurinkopaneelisto ja muu pientuotanto kytketään oikein verkkoon, on sekä meidän että asiakkaidemme etu.