Verkon rakentaminen lähtee asiakastarpeista

Tamperelainen sähköverkko elää murrosta siinä missä koko energiakenttäkin. Onkin tärkeää, että juuri sähköverkko pystyy vastaamaan murroksen tuomiin haasteisiin.

Asiakas on syy verkon rakentamiselle, olkoon asiakas sitten sähkön tilaaja tai sähköverkon käyttötoiminta. Asiakkaan tarpeet ovat viime vuosina muuttuneet merkittävästi. Ennen sähköverkkoa rakennettiin hyvin tasaiseen kuormaan, jossa asiakas kulutti energiaa ennustettavalla tavalla. Verkon mitoittaminen oli varsin samankaltaista kaikilla kulutusalueilla.

Nyt suunnitteluun tulee alati muuttuvia tarpeita, joissa sekä energiaa siirretään sähköverkkoon että verkosta ulos. Kulutus on muuttunut suuria tehopiikkejä vaativaksi, ja samalla on mahdollista energian tuottaminen samaan verkkoon, joka perinteisesti on tarkoitettu vain energian jakeluun asiakkaalle.

Sähköliittymien tehontarpeet kasvaneet

Sähköliittymät ovat muuttuneet monimuotoisemmiksi. Liittymän tehontarve saattaa vaihdella monikymmenkertaisesti perinteiseen verrattuna. Samaan aikaan verkon pitää pystyä siirtämään myös tuotettu pientuotanto ja muu energia.

Nämä kaikki aiheuttavat suunnittelulle haasteita.  Samaan aikaan kun tavoitteena on kustannustehokkaan sähköverkon suunnittelu, on verkon käyttö muuttunut vaikeammin ennustettavaksi. Tämä vaatii ”ylivahvaa” verkkoa, mikä on haaste kustannustehokkuudelle. Samalla maailma on muuttunut nopeammaksi ja lyhytjänteisemmäksi. Asiakkaan tarve liittymille on muuttunut nopeammaksi, tai ainakin tuntuu siltä, että suunnittelusta liittymän tilaukseen ja siitä sähköntarpeeseen on nopeutunut. Myös liittymätilausten rakennusajat ovat pidempiä muuttuneiden tarpeiden vuoksi.

Suunnittelussa pitää entistä enemmän ennakoida ja varautua. Kaupunki-infra on muuttunut monimuotoisemmaksi ja rakentaminen haastavammaksi.

Olemassa olevaa verkkoa tulisi saneerata ja ylläpitää niin, että se säilyttää käytettävyytensä ja luotettavuutensa. Yleinen harha onkin, että sähköverkko on valmis, kun se on kerran rakennettu.

Sähköverkon rakennuttaminen on yhteistoimintaa

Rakennuttaminen pyrkii saamaan sähköverkon toivottuun muotoon, yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.

Verkon rakentamisessa pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä jo verkossa oleville asiakkaille, joka edellyttää yhteispeliä verkon käyttötoiminnan kanssa. He vastaavat siitä, että sähköverkko on luotettava ja käyttöystävällinen.

Sähköverkon rakennuttaminen onkin jatkuvaa sovittelua ja soveltamista; verkon tulisi olla asiakasta palveleva ja suunnitellun mukainen valmistuen ajallaan. Rakentaminen pitäisi onnistua häiriöttömästi ja häiritsemättä. Lopputuloksen pitäisi olla aikataulussa, kustannustehokas, toimiva ja ennen kaikkea luotettava.

Sähköverkon rakennuttaja onkin eräänlainen diplomaatti, joka sujuvasti sukkuloi asiakkaan tarpeiden, suunnittelun tavoitteiden ja käytön tarpeiden välimaastossa. Työkaluinaan siinä on urakoitsijan ammattitaito ja resurssit.

Rakennuttajan vastuuna on tehdä mahdottomasta mahdollinen. Toki työkalupakissa on erilaisia työkaluja, joilla tarvittaessa suunnitelmaa muokataan, asiakkaan toiveita ohjaillaan ja urakoitsijaa motivoidaan.

Rakennuttaja on se, joka onnistuessaan saa valot syttymään ajallaan, verkon rakenteen kustannustehokkaaksi ja käytettävyyden huippuunsa. Ja kaikki tämä turvallisesti ja taloudellisesti.