Kehittämissuunnitelma antaa suuntaviivoja verkon rakentamiselle ja investointien suuntaamiselle. Pidämme tärkeänä, että asiakkaillamme ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus tutustua  suunnitelmaan ja antaa mielipiteensä. Käymme kaikki palautteet läpi, ja niistä saamme arvokasta tietoa verkon kehittämiselle. Uskomme, että tämä lisää kiinnostusta sähköverkon toimintaa kohtaan, lisää ymmärrystä, miksi olemme olemassa ja mihin käytämme asiakkailta kerättyjä siirtomaksuja.

Olemme tehneet verkon kehittämissuunnitelmia vuosien mittaan useasti. Vuonna 2022 uudistimme sen, jolloin sisältöä laajennettiin, mukaan tuli ulkoisia toimintaympäristön ennusteita sekä avasimme verkon käyttäjille mahdollisuuden kommentoida suunnitelmaa.

Tuoreessa suunnitelmassa olemme panostaneet entistä enemmän, että joskus hieman monimutkaiset ja tekniset sähkoalan asiat saadaan kuvattua ymmärrettävämmällä tavalla tavallisille sähkön käyttäjille. Sen vuoksi julkaisimme tämän vuoden kehittämissuunnitelmasta myös lyhyen tiivistelmän verkkosivuillemme.

Julkaisualustan tämän vuoden kehitys alkoi jo vuoden 2024 vuoden alussa. Samoihin aikoihin aloitimme myös tietojen keräämisen omista järjestelmistä. Kehittämissuunnitelmaa laatimaan muodostimme viiden asiantuntijan ryhmän, jolle verkkoyhtiön muu henkilöstö, kuten verkon suunnittelun huippuosaajat, sekä emoyhtiö Tampereen Energia Oy:n talouden ja viestinnän ammattilaiset olivat korvaamattomana apuna. Ison porukan yhteistyön tuloksena saimme suunnitelman aikataulussa valmiiksi ja julkaistua 30.4.

Diplomityöntekijämme Lauri Kiiski pääsi myös ensimmäistä kertaa mukaan työryhmän työskentelyyn. Hänen mukaansa kehittämissuunnitelman työstäminen on antanut hyvän mahdollisuuden tutustua alueen sähköverkkoon ja sen ominaisuuksiin. Suunnitelman sisältämä tieto auttaa ohjaamaan yhtiön toimintaa, ja antaa asiakkaillemme myös selkeämmän kuvan verkkoliiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista. Lauri odottaakin innolla, mitkä asiat nousevat esiin kiinnostavimpina tamperelaisille.

Nyt on aika pitää pieni hengähdystauko kehittämissuunnitelma-asioista. Suunnitelma on vapaasti kommentoitavana verkkosivuillamme toukokuun ajan. Kommentoimalla asiakkaillamme ja sidosryhmillä on mahdollisuus tuoda asioita esille, joita emme ole huomanneet ja siten vaikuttaa kehittämissuunnitelmaan. Toukokuun lopulla on vielä hyvä hetki katsoa taaksepäin ja kerätä opit projektista ensi kertaan. Kesäkuussa käymme palautteet läpi ja tarvittaessa täydennämme suunnitelmaa ennen sen toimittamista Energiavirastolle. Johtopäätökset julkaisemme verkkosivuillamme.