Toimimme ympäri vuorokauden useassa työvuorossa. Aamuvuoro alkaa vuoronvaihdolla. Yövuoron kanssa käydään läpi menneet tapahtumat ja mahdolliset heidän vuoroonsa vaikuttavat asiat. Lisäksi edellisellä iltavuorolla käydään tulevan aamuvuoron tiedossa olevat työt päivää varten. 

Aamuvuoro sisältää yleensä verkon käyttöön ja kunnossapitoon liittyvien tehtävien valvontaa. Jokin sähköverkon alue pitää saada jännitteettömäksi esimerkiksi kaivutöiden takia, tai toisella alueella uutta jakeluverkon osaa otetaan käyttöön. Olemassa olevaa verkkoa huolletaan ja tarkastetaan säännöllisesti.

Aamuvuoron päättyessä iltavuoro tulee ja vuoro vaihdetaan tutulla rutiinilla. Seuraava jatkaa siitä mihin edellinen jäi, kuin loputtomassa viestijuoksussa. 

Käyttökeskuksen tehtäväkenttä on monipuolinen

Käyttökeskuksen vastuulla on valvoa ja johtaa sähköverkkomme huolto- ja tarkastustoimintaa. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää sähköverkkoa siten, että loppukäyttäjille sähkön jakelu olisi mahdollisimman häiriötöntä. Kaikki työt pyritään aina tekemään ilman sähkön jakelun keskeytystä. 

Asiakaskontaktit muodostavat tärkeän osan Käyttökeskuksen päivittäisestä työstä. Ne painottuvat pääosin aamuihin. Yhteydenottoja tulee niin soittaen kuin sähköpostitse, ja kaikkiin niihin reagoidaan. Tuuli voi olla kaatanut puun sähköjohdolle, kaivuri osunut kaapeliin tai jokin muu sähköverkkoon liittyvä huoli. Vaikka asia ei suoranaisesti kuuluisikaan meille, mitä erilaisimpiinkin tapauksiin pyritään löytämään ratkaisu. 

Käyttökeskus vastaa myös jakeluverkon mahdollisten sähkökatkojen selvittämisestä. Tapauksia on onneksi suhteellisen maltillinen määrä vuodessa, mutta täysin häiriötöntä sähkönjakelua ei voida taata. Häiriö voi tapahtua ympäri vuorokauden milloin ja missä tahansa. Vian laajuuden mukaan toimintamme muokataan nopeasti uuteen tärkeysjärjestykseen. Vika pyritään selvittämään mahdollisimman nopeasti ja asiakkaille aiheutunut haitta minimoiden.  

Ohjeita sähkökatkon varalta

Jos oma asunto on sähköttä, sinun kannattaa ensiksi tarkistaa omat sulakkeesi. Jos sulakkeet ovat kunnossa, on hyvä silmäillä ympäristöään. Mikäli myös lähitaloissa näyttää olevan sähköttömiä asiakkaita, tilanne on käyttökeskuksessa hyvin suurella todennäköisyydellä tiedossa ja vian selvitys on jo käynnissä. Tampereen Energia Sähköverkko Oy:n vikakartta nettisivuillamme on hyvä paikka tarkistaa reaaliaikainen tilanne. Tarvittaessa voit olla yhteydessä maksuttomaan vikapalveluumme.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta sähkön jakelu on yksi kriittisimpiä toimintoja. Ilman sähköä monet perusasiat muuttuisivat huomattavasti hankalammiksi tai mahdottomiksi. Välttämättä ei tule heti mieleen, miten monet elintärkeät toiminnot ovat toimivan sähkön varassa, kuten lämmönjakelu, vesihuolto ja tietoliikenneyhteydet. Tampereella kulkiessa on hienoa katsella kaupunkia ja miettiä, kuinka Käyttökeskuksessa on tälläkin hetkellä joku pitämässä huolen, että sähköverkko toimii luotettavasti.