Tampereen Energia Sähköverkon alueella on ollut käytössä etäluettavat sähkömittarit yli 15 vuotta. Nyt nämä mittarit ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Lisäksi teknologia on edistynyt viime vuosina niin, että se antaa mahdollisuuden uusille asiakkaitamme hyödyttäville ominaisuuksille. Mittarinvaihto ei maksa sinulle mitään. Uusi mittari ei myöskään vaikuta laskutukseen.

Mittarinvaihdot suorittaa yhteistyökumppanimme Eltel Networks Oy. Mittarit toimittaa Aidon Oy.

Tietoa asennusaikataulusta

Mittarien vaihto alkaa huhtikuussa 2024. Ensimmäisen vuoden aikana uusimme niistä ensimmäiset 30 000 kpl. Saat hyvissä ajoin tietoa postitse, kun mittarinvaihto on kohdallasi ajankohtainen.

Näin hyödyt uusista sähkömittareista

Uudet mittarit tarjoavat uusia kehittyneitä ominaisuuksia, joilla pystyt tehostamaan kiinteistösi sähkönkäyttöä ja energianseurantaa

Heräsikö kysymyksiä?

Olemme koonneet sinulle alle vastaukset kysymyksiin, joiden uskomme kiinnostavan sinua eniten.

Nostaako sähkömittareiden vaihto asiakkaiden verkkopalveluhintoja?

Mittarinvaihto on asiakkaillemme maksuton. Sähkönkulutuksen mittausuudistus on osa Tampereen Energia Sähköverkon normaalia verkon ja palveluiden kehitystyötä, eikä mittareiden vaihto vaikuta verkkopalvelumaksuihin.

Mitä hyötyä sähkömittarin vaihdosta on minulle?

Sähkönkulutuksen mittauksen kehitys näkyy lähivuosina muun muassa nykyistä reaaliaikaisempana tietona omasta sähkönkulutuksestasi sekä uusina sähkönkäytön tehostamismahdollisuuksina.

Uusien älymittareiden mittausjakso on 15 minuuttia ja sähkön kulutustiedot päivittyvät useita kertoja vuorokaudessa Sähkis-palveluun.

Mittarissa on HAN eli Home Automation Network-portti, joka  on reaaliaikainen ulostulo sähkömittarin mittaustiedolle.  Porttiin voi kytkeä esimerkiksi lähettimen, joka lähettää älypuhelimeen reaaliaikaisen kulutustiedon tai porttiin voi kytkeä ohjauksen älykkään sähköauton latausjärjestelmään.

Sähkömittarissa on myös kaksi kuormanohjausrelettä, joiden ansiosta voit jakaa osan kuormista uudella tavalla ohjattaviksi. Toinen rele voi esimerkiksi ohjata lämminvesivaraajaa ja toinen sähköauton latausta tai sähkölämmitystä. Tulevaisuudessa voit itse valita sopivat ohjausajat tai antaa ohjauksen sähkönmyyjän hoidettavaksi nykyisen yö/päivä-ohjauksen sijaan.

Miksi sähkömittarit on vaihdettava?

Vaihdettavat mittarit ovat pääosin yli 15 vuotta vanhoja ja suunnitellun käyttöikänsä päässä.

Uusilla mittareilla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia seurata omaa sähkönkulutustaan sekä muuttamaan sähkönkäyttötottumuksiaan.

Nykyisten mittareiden luentateknologia perustuu pääsääntöisesti 2G- ja 3G-matkapuhelintekniikoihin, jotka ollaan Suomessa lopettamassa 2020-luvun lopussa. Nykyiset mittarit eivät myöskään täytä niitä virallisia ominaisuuksia, joita mittareiden tulee täyttää jatkossa.

Mitä minun pitää tehdä asiakkaana mittarivaihtoon liittyen

Sinun ei pääsääntöisesti tarvitse tehdä mitään. Esim. kerrostaloissa vaihto tehdään taloyhtiön teknisessä tilassa, ei asunnoissa. Mikäli sähkömittari sijaitsee sisällä tai muuten sellaisessa paikassa, että mittarin luokse ei päästä, olemme sinuun yhteydessä vaihtoajan sopimiseksi. Lähetämme asiasta myös etukäteen tiedotteen kotiosoitteeseesi. Varmistathan ennen asennusta, että asentajalla on vapaa ja turvallinen pääsy mittarille.

Kauanko mittareiden vaihtoprojekti kestää?

Ensimmäiset mittarit tullaan vaihtamaan keväällä 2024 ja viimeiset joulukuussa 2027.

Miten mittareiden vaihto etenee?

Mittareiden vaihto tulee todennäköisesti etenemään alue kerrallaan, mutta asia tarkentuu. Mittarit vaihdetaan pääsääntöisesti niin, että vanhimmat laitteet vaihdetaan ensimmäisenä. Nettisivuillemme ja sosiaalisen median kanaviimme päivitetään etenemisestä tietoa, joten kannattaa seurata tiedotustamme.

Kauanko yhden mittarin vaihto kestää?

Asennustyö asiakkaan luona kestää noin 10-15 minuuttia. Kerrostalokohteissa yhden huoneiston osalta vaihtoaika voi olla lyhyempi.

Tuleeko mittarinvaihdosta sähkökatko?
Mittarinvaihdosta tulee lyhyt, noin 10-15 minuutin mittainen katko, joka saattaa näkyä asunnossa esim. hetkellisenä valojen sammumisena. Pystyt varautumaan katkoon, kun saat tiedon ennakolta vaihtoajankohdasta.
Mistä tiedän, että asentaja on oikealla asialla?

Asennuksen tekee yhteistyökumppanimme Eltelin asentaja. Hänellä on tunnistettava työasu päällään, ja hän esittää tullessaan kuvallisen henkilökortin.

Voinko saada uuden mittarin halutessani jo ennen ilmoitettua ajankohtaa?

Mittarit tullaan vaihtamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti. Valitettavasti aikataulusyistä johtuen emme voi vaihtaa sitä kuukausia tai viikkoja aikaisemmin.

Miten saan mittarinvaihdosta tietoa?

Tiedotamme sinua etukäteen, kun mittarin asennusaika lähestyy. Kerromme samalla suunnitellun vaihtoajan, jota voit vaihtaa sopivaksi tarvittaessa. Lisäksi Tampereen Energia Sähköverkon verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavistamme löytyy ajantasaista tietoa.

Vaihdetaanko kaikki mittarit?

Noin 40 000 mittaria on sellaisia, joita ei vaihdeta tässä yhteydessä. Nämä mittarit on asennettu vuosina 2019-2023, ja niillä voidaan tarjota asiakkaalle samat ominaisuudet kuin uusilla mittareilla.

Mikä on HAN-portti?

HAN-portti eli Home Automation Network-portti on reaaliaikainen ulostulo sähkömittarin mittaustiedolle. Mittarilla on RJ12-liitinpaikka, johon asiakas voi kytkeä oman laitteensa.

Porttiin voi kytkeä esimerkiksi lähettimen, joka lähettää älypuhelimeen reaaliaikaisen kulutustiedon. Porttiin voi kytkeä myös ohjaustiedon vaikkapa älykkään sähköauton latausjärjestelmään tai kotiautomaatiojärjestelmään.

Mitä tietoja HAN-portista on saatavilla?

HAN-portti antaa ulos ASCII-muotoista tietoa. Mittaustietoina tulee mittarin kumulatiiviset energiat pätö- ja loisenergioille, hetkellinen pätö- ja loisteho,  vaihekohtaiset pätö- ja loistehotiedot sekä vaihekohtaiset jännite- ja virtatiedot.

Tarkemmin rajapinta on kuvattu SESKO:n suosituksessa SK 13-1:2022 (pdf)

Miten voin aktivoida uuden mittarini HAN-portin?

Oletuksena asennushetkellä mittarin HAN-portti ei ole käytössä. Voit pyytää mittarin HAN-portin aktivointia tältä sivulta löytyvällä lomakkeella. Aktivointi on sinulle ilmainen.

Miten taloyhtiö voi varautua mittarinvaihtoon?

Taloyhtiön ei tarvitse tehdä mitään mittarivaihtoon liittyen. Olemme yhteydessä vaihtoajankohdasta postitse.  Kuitenkin on hyvä varmistaa, että kiinteistön seinässä tai muussa vastaavassa paikassa on KTL1E-avainsäilö ja siellä ajantasainen teknisen tilan avain. Lisäksi on hyvä varmistaa, että sähkökeskuksen valaistus on kunnossa, eikä tilassa säilytetä sinne kuulumattomia tavaroita. Ks. ohjeet avainsäilöistä.

Mikä on KTL1E-avain?

KTL1E on Yrityssuojeluyhdistys ry:n ylläpitämä valtakunnallinen järjestelmä. KTL1E-avainjärjestelmä varmistaa teleliikenneoperaattoreiden sekä energia- ja vesihuollon omatoimisen sisäänpääsyn kiinteistöihin ja nopeat huoltotyöt. Avaimena järjestelmässä on uusi Abloy Protec2 Cliq, joka mahdollistaa kulkuoikeuksien hallinnoinnin sähköisesti. Tyypillisesti avainjärjestelmä koskee yritys- ja taloyhtiökiinteistöjä.  Lisätietoa.