Sähköntuotanto siirtyy suurista tuotantolaitoksista kohti säästä riippuvaista pientuotantoa 

Sähköntuotanto on energiamurroksen vaikutuksesta Tampereella vähentymässä, kun suuria voimalaitoksia poistuu käytöstä. Ennusteen mukaan voimalaitosten tuotantokapasiteetti laskee nykyisestä 197 megawatista 50 megawattiin vuoteen 2034 mennessä. Samaan aikaan on odotettavissa, että asiakkaiden aurinkopaneelien tuotantokapasiteetti kasvaa voimakkaasti nykyisestä 21,8 megawatista 163 megawattiin.  

Kaukolämmön sähköistyminen jatkuu 

Tampereen Energia on lisäämässä sähkökattiloiden määrää kaukolämpöverkossaan. Vuonna 2023 Lielahdessa käyttöönotettiin 45 megawatin sähkökattila ja alueelle on myös tulossa toinen 100 megawatin sähkökattilayksikkö vuoden 2025 aikana. Vuonna 2023 kaikille asiakkaillemme siirretty huipputeho oli n. 350 megawattia, joten sähkökattilat ovat siihen nähden merkittäviä sähkönkäyttäjiä.  

Huipputeho kasvaa

Yhteiskunnan sähköistyminen ja kulutuskäyttäytymisen muutokset kasvattavat nykyisten ennusteiden mukaan sähkönsiirron kapasiteettitarvetta verkkoalueellamme nykyisestä 350 megawatista jopa 700 megawattiin vuoteen 2033 mennessä. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia, mutta kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja verkkoamme vastaamaan asiakkaiden sekä yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. 

Vuoteen 2034 mennessä sähkönkäyttö tulee alueellamme muuttumaan

1

Siirretyn energian määrä kasvaa

Sähköverkon käyttöpaikkojen lukumäärä kasvaa ja siirretty energia nousee 56 %.

2

Sähköautoja ennustetaan ladattavan 151,5 gigawattituntia vuodessa

Se vastaa noin 7 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

3

Aurinkopaneelien ja muun pientuotannon tuottaman sähkön määrä kasvaa

Ennusteen mukaan vuonna 2034 pientuotannon tuottama vuosienergia on 39,12 gigawattituntia, joka on 686 % suurempi kuin vuonna 2023. Se vastaa 1956 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Kerro, mitä mieltä olet sivusta ’Sähkönkäytön ennuste’