Energiamurroksen vaikutukset sähköverkolle

Energiamurroksella tarkoitetaan siirtymistä fossiilista polttoaineista vähähiilisempiin ratkaisuihin. Alkuvaiheessa siirtymä tapahtuu niin, että sähkön käyttö lisääntyy lämmityksessä, liikenteessä ja teollisuudessa. Kasvava sähkönkulutus ja kulutuksen nopeat vaihtelut haastavat sähköverkkoja. 

Aurinkopaneelit ja sähköautojen latauspaikkojen lisääntyminen puolestaan muokkaavat tapaa käyttää sähköä. Perinteisesti sähköverkkoa on käytetty sähkönjakeluun, mutta lisääntyvässä määrin verkkoa käytetään myös asiakkaan tuottaman tehon vastaanottamiseen. Lisäksi älykkäät lataus- ja kulutuksenohjauspalvelut muokkaamat sähkönkäyttöä nopeatempoisemmaksi. 

Miten lämmitys sähköistyy? 

Lämmityksen sähköistyminen tarkoittaa Tampereen Energia Sähköverkon jakelualueella ennen kaikkea Tampereen Energian kaukolämmön sähköistymistä. Verkkoon kytketään suuritehoisia sähkökattiloita, jotka lämmittävät kaukolämpöverkkoa.  

Myös kiinteistöjen ja kotitalouksien lämmityksen muutokset öljy- tai kaukolämmöstä lämpöpumpputekniikkaan lisäävät niiden sähkönkulutusta. 

Teollisuuden sähköistyminen 

Seuraavan 10 vuoden aikana merkittävä sähkön käyttäjä alueellamme tulee olemaan Tarastenjärven alueelle suunniteltu Ren-Gas Oy:n tuotantolaitos, joka tuottaa toteutuessaan kaukolämpöä ja kaasumaisia polttoaineita kuten vetyä. Laitoksen ensimmäinen vaihe aloittaa tuotannon aikaisintaan 2027. 

Tampereen alueella teollisuuden sähkön käytön ennustetaan kasvavan noin 30 % seuraavan 10 vuoden aikana. 

Kolme merkittävää lähivuosina jatkuvaa muutosta alueellamme

1

Asukasmäärä kasvaa

Tampereen Energia Sähköverkon käyttöpaikkojen määrän ennustetaan kasvavan Tampereen asukasmäärän mukana 12 % nykyisestä eli lähes 200 000 käyttöpaikkaan 2034 mennessä. Uudet asukkaat tulevat pääosin kerrostaloihin uusille asuinalueille.

2

Sähköautojen määrä lisääntyy

Sähköautojen määrän ennustetaan yli kuusinkertaistuvan vuoteen 2034 mennessä ja julkisten lataustolppien määrä nousee yli 1600 kappaleeseen.

3

Pientuotantokäyttöpaikkojen määrä nelinkertaistuu

Aurinkopaneeleita ja muita pientuotantokäyttöpaikkoja ennustetaan tulevan lisää yli 6500 kappaletta vuoteen 2034 mennessä.

Kerro, mitä mieltä olet sivusta ’Toimintaympäristön muutokset’